Spacer nordic walking z historią w tle do Antoniewa za nami. Była to już szósta edycja zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej wraz z Urzędem Miasta i Gminy Skoki, i druga przy współudziale Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” pod hasłem spaceru z przewodnikiem.

Trasa spaceru przebiegała wśród malowniczych lasów i liczyła około dziewięciu kilometrów. Ponad 50 uczestników we wspaniałych nastrojach i przy sprzyjającej aurze pokonało ją z prawdziwą przyjemnością.

Spacer po lesie z kijkami i wizyta nad rzeką Małą Wełną w Nadmłynie miały naprawdę swój długo oczekiwany, wiosenny urok.

Docelowym punktem tego wydarzenia była aula Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie. To tutaj zrealizowano drugi zapowiadany element spaceru, czyli bardzo ciekawą prelekcję „Antoniewo dawniej i dziś” przygotowaną przez Irenę Kasicę, byłą nauczycielkę MOW w Antoniewie.

Ponadstuletnie dzieje tego miejsca to nie tylko działalność placówki wychowawczej dla tzw. trudnej młodzieży, ale również bardzo interesująca historia z czasów II wojny światowej. Wówczas to ówczesny Wojewódzki Zakład Wychowawczy w Antoniewie został przekształcony w obóz jeniecki, początkowo głównie dla żołnierzy polskich (stalag), a później oficerów (oflag) kilku narodowości. W 1945 roku ośrodek odzyskał swój pierwotny charakter i funkcjonuje do dziś.

Prelekcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem dla Autorki, dlatego też za jakiś czas opublikujemy te materiały w wersji on-line.

Autorzy zdjęć Karolina Stefaniak i Przemysław Klonowski: