W związku z licznymi sygnałami ze strony mieszkańców i użytkowników dróg, dotyczących utrzymania dróg w okresie występowania niekorzystnych warunków pogodowych, informujemy, że na terenie miasta i gminy Skoki znajdują się drogi:

 • gminne,
 • powiatowe,
 • wojewódzkie.

Odśnieżanie i usuwanie oblodzeni na drodze wojewódzkiej nr 196, w tym ul. Poznańskie i ul. Rościńskiej realizuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Za stan dróg powiatowych odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.
Na terenie gminy Skoki drogami powiatowymi są m.in:

 • droga od DW 196 w kierunku do Mieściska,
 • ul. Antoniewska i dalszy jej ciąg,
 • ul. Rogozińska,
 • część  ul  Parkowej  (od DW 196 w kierunku Rościnna),
 • ul. Ciastowicza,
 • ul. Kazimierza Wielkiego,
 • ul. Dworcowa,
 • ul. Rakojedzka,
 • ul. Topolowa.

Pozostałe ulice podlegają nadzorowi Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

W przypadku tych ulic i dróg obowiązują IV i V standard określony w „Zasadach odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach” określony w Zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

IV Standard – dotyczy dróg i ulic asfaltowych.

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Na drogach tych mogą występować: śnieg luźny (do 8 godz.), występuje na nich śnieg zajeżdżony oraz języki śnieżne. Możliwe jest też chwilowe występowanie zasp śnieżnych.

Dopuszczalne przerwy w komunikacji mogą trwać do 8 godzin. Mogą też występować: gołoledź, śliskość pośniegowa i lodowica.

V standard – Pozostałe drogi

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Śnieg luźny może występować do 16 godzin. Na drogach występować mogą: śnieg zajeżdżony, języki śnieżne oraz zaspy (do 24 godz.) Należy się liczyć z gołoledzią (8 godz.) i występującą śliskością pośniegową

Dopuszczalne przerwy w komunikacji mogą potrwać do 24 godz.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022 prowadzi Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe Szymon Włodarczyk z miejscowości Cieśle który został wybrany w wyniku postępowania przetargowego.