Posiadanie psa to nie tylko niewątpliwe szczęście, ale i też szereg obowiązków. Musimy zwłaszcza dopilnować aby nasze czworonogi nie biegały luzem tam, gdzie nie powinny.

Komisariat Policji w Skokach informuje, iż w ostatnim okresie nasiliło się zjawisko dużej ilości psów, które bez żadnego nadzoru wałęsają się po terenie naszej gminy, często narażając na niebezpieczeństwo użytkowników dróg, mieszkańców, a szczególnie dzieci.

W zdecydowanej większości przypadków zwierzęta mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw., ”bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez mieszkańców. Bardzo często właściciele czworonogów nie trzymają ich w kojcu czy zamkniętej posesji, pozwalając psom biegać samowolnie po drogach i innych terenach użyteczności publicznej.

W związku z tym wszystkich właścicieli psów wzywa się do trzymania ich na terenie swoich posesji. Nieruchomość musi być ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa, ponadto musi być odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Ustawa z 16 września 2011r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz.U. z 2011r. Nr.230, poz. 1373) oraz ustawa z 20 maja 1971r Kodeks Wykroczeń, nakładają na właściciela czworonogów obowiązku należytej kontroli swojego psa udając się z nim w miejsca ogólnodostępne.

Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń, który brzmi: Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Kolejnym ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest wyprowadzanie psów do lasu. Bardzo częstą praktyką stosowana przez właścicieli psów jest puszczanie ich wolno po lesie.

I tą kwestie regulują przepisy kodeksu wykroczeń, a w szczególności art. 166 kw, który mówi iż: Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.

Każdy właściciel czworonoga powinien również pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

zdjęcie: pixabay.com