27 młodych wędkarzy wzięło czynny udział w zawodach wędkarskich stanowiących część Pikniku Wędkarskiego zorganizowanego przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Skokach z okazji Dnia Dziecka. Dzięki uprzejmości państwa Teresy i Leszka Jankowskich nasz rodzinny Piknik, którego uczestnikami są całe skockie rodziny, od lat odbywa się na bezpiecznych „Stawach u Leszka”.

 Nie inaczej było i 1 czerwca br. O godzinie 14,30 Prezes Koła PZW Jacek Dudek powitał uczestników Pikniku. Następnie po omówieniu regulaminu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady bezpieczeństwa oraz przydziale i zajęciu stanowisk przez zawodników, o godzinie 15,00 nastąpił sygnał do rozpoczęcia połowów.

Wspomnianych na wstępie 27 zawodników, pod opieką członków Koła PZW i  dorosłych członków swych rodzin, próbowało swych umiejętności i szczęścia na wodzie do godziny 16.30. Teraz też nastąpił sygnał o zakończeniu wędkowania i Komisja sędziowska – Mariusz Kielma i Henryk Eliński przystąpiła do ważenia ryb, a po zakończeniu tych czynności do ogłoszenia wyników rywalizacji.

Skupieni wokół Komisji i stołów z nagrodami zawodnicy i osoby im towarzyszące dowiedzieli się, że najlepszym zawodnikiem dnia i zwycięzcą zawodów został Oskar Piotrowski- zdobywca amura o wadze 3,925 kg. Na II miejscu uplasowała się Julia Dziabas, do siatki której trafiło 1,405 kg ryb, a na III pozycji Jakub Mroczyński z 1,120 kg złowionych ryb. W tym miejscu możemy zaznaczyć, że zdobywca I i III miejsca ponownie potwierdzili swą klasę, bo identyczne pozycje zajęli w ubiegłorocznej rywalizacji. Wszyscy wymienieni zdobywcy „miejsc medalowych” uhonorowani zostali pucharami pamiątkowymi ufundowanymi rzez Przewodniczącego Rady Zbigniewa Kujawę oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Burmistrza Tadeusza Kłosa. Nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów – wybierane w kolejności zajętych w rywalizacji miejsc z „bogato zastawionego stołu”-   otrzymali też pozostali uczestnicy zawodów.      

Piknik Wędkarski, to impreza gromadząca nie tylko młodych zapaleńców wędkarstwa, zarówno „starych wyjadaczy”, którzy uczestniczą w niej rokrocznie, jak i debiutantów. Udział w niej, w towarzystwie opiekunów, biorą też dzieci nie wędkujące-które w czasie gdy ich koleżanki i koledzy  skupiają się na wędkowaniu, oddają się zabawie i korzystają z atrakcji na terenie „Łowiska” . Ponad 20 takich dzieci mogło też skorzystać z przygotowanych przez organizatorów upominków.

Organizatorzy Pikniku zadbali też o „posiłki regeneracyjne” dla zawodników, których w trakcie połowów zaopatrzono w napoje chłodzące i w lody oraz w słodycze. Na zakończenie imprezy każdy jej uczestnik mógł skorzystać ze słodyczy oraz grochówki przygotowanej przez Mariana i  Piotra Konradów oraz z kiełbaski z grilla serwowanej przez Pawła Dudka i Mariana Kołodziejczuka.

Organizacja tegorocznego Pikniku była efektem kontynuowanego od lat przedsięwzięcia i zaangażowania wielu szczególnie aktywnych członków Koła PZW oraz dzięki sponsorom, których ofiarowane środki finansowe lub rzeczowe pozwoliły na zapewnienie nagród i upominków oraz poczęstunku dla uczestników. Im wszystkim, w tym Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady, paniom Annie Elińskiej i Marcie Zywert, Zakładowi „Butrans”, PERN – Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu oraz pani Helenie Kozak za zabezpieczenie opieki medycznej i państwu Teresie i Leszkowi Jankowskim za bezpłatne udostępnienie „Łowiska”,  organizatorzy wyrazili podziękowania w trakcie imprezy, a my w tym miejscu w imieniu jej uczestników czynimy to ponownie.

Na podstawie przekazu Sekretarza Zarządu Koła PZW Piotra Babrakowskiego

galeria zdjęć z pikniku, autor: Piotr Burakowski