KARnet_Skoki!! To my…młodzi, ambitni, czasem szaleni a czasem rozsądni i bardzo poważni i odpowiedzialni. Młodzież z Klubu Aktywności Rozmaitych w Skokach prowadzonej przez Fundację Aktywności Lokalnej w ramach realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0028/15 pt. „Projekt poprawiający dostęp do usług i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”, działa inwestując w samorozwój.

Każdy z nas ma swoje zainteresowania, swoje wizje na spełnianie się w tym nastoletnim okresie, który przygotowuje nas do życia dorosłego. Dzięki spotkaniom w placówce wsparcia dziennego przygotowujemy się i wiemy jak możemy urozmaicić swoją codzienność a przede wszystkim odkrywamy w sobie te ukryte umiejętności. Klub działa od 2017 roku i zrzeszył do tej pory prawie sześćdziesięciu uczestników.

Podejmujemy się wielu różnorodnych działań. Miedzy innymi poszerzamy swoje horyzonty kulinarnie, artystycznie, fizycznie, informacyjnie ale i społecznie. Jednym z ostatnich działań jakiego się podjęliśmy, była organizacja i przeprowadzenie zbiórki darów rzeczowych dla zwierząt ze schroniska w Przyborówku. Zbiórka rozpoczęła się 15 października i trwała do 19 października bieżącego roku. Po rozpowszechnieniu przedsięwzięcia na terenie miasta Skoki, rozwieszając plakaty informacyjne, zachęcaliśmy społeczność do przyłączenia się do akcji. Wszystkie dary po przeliczeniu przekazaliśmy dla schroniska. Efektem zbiórki było zebranie ponad 130 kg karmy suchej i mokrej, koce, kołdry, zabawki i inne przedmioty, które trafiły do potrzebujących zwierząt. Dniem przekazania darów była sobota 20.10.2018 roku, gdzie kilkuosobową grupą uczestników Klubu zawieźliśmy je do schroniska..

Cała akcja przyniosła nowe doświadczenie, możliwość udziału w szerokim zakresie i uwrażliwi nas na potrzeby innych a w tym przypadku na zapomniane, bezdomne zwierzęta. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie i pomoc wszystkim ludziom z Gminy i Miasta Skoki, którzy przyczynili się do sukcesu tej akcji. Mamy nadzieję, że postępowania KARnet Skoki jeszcze nieraz uszczęśliwią jakiegoś odbiorcę a społeczeństwo wesprze nas w tych szlachetnych działaniach.

Jesteśmy silna grupą i wiemy, że wszystko co nas spotyka w Klubie rzutuje na naszą przyszłość, podoba nam się to, że mamy miejsce gdzie możemy wymienić się myślami, doświadczeniem i przede wszystkim stworzyć coś, co ma sens! Bo sens ma rozwój młodych, bo sens ma wspólne działanie, bo sens ma spoglądanie w przyszłość i przygotowanie się do życia dorosłego…

Młodzież z KARnet_Skoki dziękuje i do usłyszenia niebawem.