Dzięki dotacji uzyskanej z Województwa Wielkopolskiego zazieleniło się w gminie Skoki. Możliwe do uzyskania środki z województwa na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, w tym roku dały możliwość zakupu sadzonek drzew miododajnych.

Z takiej okazji nie można było nie skorzystać. Złożony wniosek o dofinansowanie zakładał zakup sadzonek na jedną z ulic miasta oraz na grunty wiejskie. Po pozytywnej weryfikacji podania gmina Skoki uzyskała niespełna 16.000 zł na zakup nowych drzewek.

W związku z tym od lipca w mieście zaczęło robić się bardziej zielono. Na ulicy Wągrowieckiej w Skokach przybyło 51 drzew z gatunku Grusza drobnoowocowa. Ale na tym nie poprzestaliśmy. Lipami drobnolistnymi (36 sztuk) obsadzona została także czasza zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu.

Możemy zapewnić, ze nasadzeń drzew na terenie gminy będzie przybywać, a każdą okazję na pozyskanie środków na ten cel będziemy wykorzystywać.