Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami gmina Skoki zaczęła pracować nad budową ścieżki pieszo rowerowej biegnącej przez całą gminę, tj. od Sławy Wielkopolskiej do Roszkowa.

Dziś, 23 czerwca otwarto oferty na sporządzenie map do celów projektowych w skali 1:500 terenu zlokalizowanego pomiędzy linią PKP, a drogą wojewódzką nr 196 celem sporządzenia dokumentacji projektowych dla  inwestycji  pn. :  

Zadanie 1.Budowa ciągu pieszo-rowerowego Skoki – Sława Wlkp  – długość ok.2100m 
Zadanie 2.Budowa ciągu pieszo-rowerowego Skoki – Roszkowo – długość ok.3100m 

Zapytanie ofertowe, dając najniższą cenę 11 tysięcy złotych wygrała firma PRO ARGEO Łukasz Woźniak ze Skoków, geodeta ma czas na wykonanie zlecenia do końca sierpnia tego roku.

Sporządzenie map to pierwszy krok ku długo oczekiwanej inwestycji. Następnym etapem procesu jej przygotowania będzie ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej. Wybrany projektant oprócz zaprojektowania rozwiązań technicznych ciągów pieszo-rowerowych, zobowiązany będzie uzgodnić je w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz z właścicielem terenu kolejowego (PLK SA).   Najtrudniejszym zadaniem będzie jednakże uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dla lokalizacji ścieżki wzdłuż terenu kolejowego. Przedstawiony proces projektowania zakończy się prawdopodobnie w połowie przyszłego roku. Po otrzymaniu od jednostki projektowej kompletu dokumentacji technicznej Gmina Skoki wystąpi do urzędu wojewódzkiego w Poznaniu  z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Prawdopodobnym czasem uzyskania takiego  pozwolenia  będzie wrzesień, październik 2021.

Kiedy uzyskamy ostateczne pozwolenie, gmina Skoki będzie się ubiegać o pozyskanie środków zewnętrznych, gdyż inwestycja ta jest szacowana na blisko 4 miliony złotych co znacznie przekracza obecne możliwości finansowe naszego samorządu.