30 sierpnia 2008 roku rolnicy Gminy Skoki świętowali doroczne Święto Plonów.
Do uroczystości tej przygotowywali się wszyscy związani z rolnictwem, a szczególnie mieszkańcy Potrzanowa, które w tym roku było Gospodarzem Dożynek Gminnych.
O przygotowaniach tych świadczył ogólny wystrój wsi, a zwłaszcza rozpoczynające się już w Skokach symbole dożynkowe.