Około 200 osób, dzieci i ich opiekunów brało udział w Pikniku Wędkarskim zorganizowanym przez Koło Nr 120 Polskiego Związku Wędkarskiego w Skokach, przy współudziale Burmistrza Miasta i Gminy Skoki oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7Ryb”. Impreza jak co roku miała miejsce na „Łowisku u Leszka” w Skokach 28 maja.

Najważniejszą częścią pikniku były zawody wędkarskie dla dzieci. W tym roku w zawodach tych brała udział rekordowa liczba łowiących, bo aż 52.

Bohaterom dnia – młodym wędkarzom, uczniom głownie szkół  podstawowych – towarzyszyli licznie rodzice i opiekunowie oraz młodsze i starsze rodzeństwo. Rodzice też wspólnie z członkami Koła czuwali nad bezpieczeństwem zawodników.

Wszystko odbywało się, jak na prawdziwe zawody wędkarskie przystało. Było więc losowanie stanowisk połowowych i wystrzał na rozpoczęcie i na zakończenie zawodów, które trwały w sumie 2 godziny.

Po zakończeniu zawodów Komisja Sędziowska obeszła wszystkie stanowiska, poważyła złowione ryby i podsumowała wyniki. Tak więc, wszyscy oficjalnie dowiedzieli się, że najlepszym wędkarzem dnia okazał się Kacper Konieczka legitymujący się 3,32 kg złowionych ryb. II miejsce łowiąc 3,28 kg zajął Oliver Stożek, a III miejsce z 2,68 kg złowionych ryb Adrian Dudek. Łącznie złowiono ok. 17 kg ryb, które zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu ryb powróciły do stawu. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali z rąk Tadeusza Kłosa pamiątkową statuetkę, Jerzego Ślósarczyka Wiceprezesa Koła PZW pamiątkowy dyplom oraz Kingi Świder nagrody ufundowane przez LGR „7Ryb”. Po uhonorowaniu najlepszych nagrody dostały także wszystkie dzieci biorące udział w pikniku, zarówno te łowiące i nie łowiące. Pan Burmistrz obdarował wszystkie dzieci pamiątkowymi czapeczkami z logo Gminy Skoki.

Na pikniku nie zabrakło tradycyjnej, przygotowanej przez pana Mariana Konrada grochówki oraz kiełbasek z grilla, były też słodycze i inne przysmaki.

Podczas pikniku była możliwość zapoznania się z ideą wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „7 Ryb” oraz  przeprowadzani konsultacji dot. aplikowania o środki w ramach PO RYBY. Wszystkim zainteresowanym temat przybliżała Dyrektor Biura LGR „7 Ryb” pani Anna Wojcińska. (Przypominamy, iż Gmina Skoki wchodzi w skład Stowarzyszenia „7Ryb”, szczegóły na stronie www.7ryb.pl ).

Skocki Piknik był możliwy dzięki osobistemu zaangażowaniu Zarządu Koła PZW w Skokach oraz wędkarzy i ich małżonków, a także wielu sponsorów, w tym szczególnie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które ufundowało wszystkie nagrody rzeczowe dla dzieci oraz: Andrzeja Pilaczyńskiego, Leszka Dudka i Jacka Dudka, Zbigniewa Kujawy, Jarosława Klewenhagena, a także Teresy i Leszka Jankowskich, którzy bezpłatnie udostępnili stawy do zorganizowania imprezy.


 

LGR_i_UE_i_PO