Pierwsza październikowa niedziela od kilku lat przeznaczona jest przez członków Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej na wspólny obiad z podwieczorkiem, w którym udział biorą również sympatycy tej organizacji.

W trakcie tych spotkań ma miejsce również uroczyste nadanie tytułu Członka Honorowego. Na wniosek Walnego Zebrania Członków z 10 września br. tytuł ten otrzymał prof. dr Marek Gawęcki, co skomentował następująco:

„Propozycję zostania członkiem Towarzystwa i to członkiem honorowym, poczytuję sobie za wielkie wyróżnienie, na które, w moim przekonaniu, jeszcze nie zasłużyłem. Skoro jednak taka jest wola członków Towarzystwa, godność tę przyjmę z wielką radością i będę traktował jako ogromny zaszczyt.”

Profesor jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra etnografii uzyskał w 1970 r. i przez dwa lata był kierownikiem Muzeum Regionalnego w Szczecinku.

W latach 1972 – 1994 pracował jako starszy asystent, w tym od 1980 jako adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Następnie został radcą-ministrem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

Natomiast w latach 1994 – 2000 pełnił funkcję ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Kazachstanie i Kirgistanie. Po skończonej kadencji wrócił do pracy naukowej. W roku 2000 jako profesor kontraktowy, a od 2008 r.  jako profesor nadzwyczajny związany był zawodowo z Instytutem Wschodnim Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 2008 do 2010 wchodził w skład Rady Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
O obszarach swoich zainteresowań mówi następująco: „Moje zainteresowania naukowe od lat związane są z terenem Azji Środkowej (postradzieckiej
i pozaradzieckiej). Moje badania naukowe mieszczą się w nurcie antropologii politycznej i ekonomicznej oraz etniczności i procesów modernizacji. Drugi nurt moich zainteresowań to Polacy i polskość w krajach Azji Środkowej (dzieje, świadomość etniczna, kultura oraz problem repatriacji oraz adaptacji
w nowych warunkach).”

Pan Gawęcki jest autorem lub współautorem licznych publikacji naukowych
i popularnonaukowych. Są one pokłosiem udziału w badaniach i projektach naukowych.

Profesor w naszym mieście spędził dzieciństwo i młodość. Jego ojcem był powszechnie szanowany lekarz medycyny dr Zygmunt Gawęcki.  Ich rodzina spokrewniona jest też z innymi skoczanami z wyboru, tj. z  dr. Marianem Foersterem i ks. Leonardem Foersterem. Profesor ma tu do dziś wielu kolegów ze szkolnej ławy oraz grono znajomych. Podczas obiadu chętnie i z dużym poczuciem humoru odpowiadał na zadawane pytania.

Mamy nadzieję, że następną nicią łączącą Profesora ze Skokami będzie nasze Towarzystwo, któremu był tak uprzejmy i podarował już wcześniej kilka cennych dokumentów i zdjęć.

Kolejną część spotkania przeznaczyliśmy na pokaz kilku filmowych impresji, w bardzo ciekawy i oryginalny sposób prezentujących nasze miasto, skocki pałac oraz dwór ziemiański w Stawianach. Planujemy projekcję całego cyklu w „BiblioMuzie” – naszym „Kinie za Rogiem”. O terminie będziemy zawiadamiać. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Tekst: Iwona Migasiewicz

Zdjęcia: Adam Mroziński, Iwona Migasiewicz