Wtorkowy upał, 25 czerwca, nie okazał się uciążliwy dla grona zainteresowanych dziejami naszego miasta. Skorzystali z zaproszenia Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos oraz Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej i pojawili się tego popołudnia w sali konferencyjnej Urzędu. Miała tam miejsce premiera książki „SKOKI-HISTORIA-MIESZKAŃCY-PRZYRODA”. Jest to, praca zbiorowa, na którą składają się wykłady zrealizowane w roku 2017 przez Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej z okazji 650.rocznicy nadania Skokom praw miejskich.  

Rok jubileuszowy obfitował w różnorodne wydarzenia o charakterze kulturalnym, popularnonaukowym, sportowym i rekreacyjnym, o czym wspomniał w swoim wystąpieniu Burmistrz, przedstawiając genezę publikacji, która została sfinansowana z budżetu Gminy.   Autorami wykładów wydanych teraz drukiem są zaproszeni specjaliści a także inicjatorzy tego przedsięwzięcia, czyli członkowie TMMSiZS: Danuta Kęsik, Marcin Krzepkowski, Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk, Iwona Migasiewicz, Marcin Moeglich, Dorota Mrozińska i dr Tomasz Sobalak. Książka ta ma bardzo atrakcyjną, estetyczną szatę graficzną, co jest dziełem Moniki Skowrońskiej i zespołu Fireball Sp. z o.o.

Podczas spotkania nastąpił też uroczysty moment wręczenia przez Starostę Wągrowieckiego Tomasza Kranca Nagrody Herbu Powiatu. Z wnioskiem do Zarządu Powiatu o ich przyznanie wystąpiło tegoroczne Walne Zebranie Członków  TMMSiZS. Jej beneficjentami są: regionalista, autor licznych opracowań Jerzy Paluch oraz archeolog, odkrywca zaginionego miasta Dzwonowa  Marcin Krzepkowski. Laudację ukazującą osiągnięcia laureatów odczytała Dorota Mrozińska.

Publikację „SKOKI-HISTORIA-MIESZKAŃCY-PRZYRODA” do pobrania Pobierz publikację >>>

Iwona Migasiewicz
Zdjęcia: Krzysztof Migasiewicz