W imieniu władz samorządowych, 4 października Burmistrz Miasta i Gminy Skoki złożył podziękowanie druhowi Markowi Gramzie Komendantowi Gminnemu Związku OSP RP w Skokach w latach 2006-2021 oraz druhowi Dariuszowi Lipczyńskiemu Prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Skokach w latach 2008-2021.

Podziękował za wieloletnią służbę, zaangażowanie, pomoc i wsparcie w realizacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców. Skierował również słowa uznania za podejmowane przedsięwzięcia i inicjatywy służące rozwojowi Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Skoki. Obaj Panowie pełnili swoje funkcje do końca kadencji na którą zostali wybrani.  

25 września na zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Skokach zarówno druh Marek Gramza jak i Dariusz Lipiński poinformowali, że nie będą się ubiegać o stanowiska w Zarządzie.

Podczas zjazdu nowym Komendantem Gminnym Związku OSP RP w Skokach został druh Roman Drews, a Prezesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Skokach druh Piotr Kaczmarek. 

Nowo wybranym druhom Burmistrz życzył, aby podejmowane działania przyniosły satysfakcję i wpływały na poprawę bezpieczeństwa oraz dalszy rozwój ochrony przeciwpożarowej w Gminie Skoki.

Galeria zdjęć ze spotkania autorstwa Karoliny Stefaniak przedstawia strażaków, Burmistrza oraz pracownice urzędu: