50 młodych adeptów wędkarstwa próbowało swoich sił na organizowanym od kilkunastu lat Wędkarskim Pikniku z okazji Dnia Dziecka przez członków Koła nr 120 PZW w Skokach. Impreza miała miejsce 31 maja na „Łowisku u Leszka”, łącznie wzięło w niej udział około 200 osób.

Pogoda dopisała i zawody po wylosowaniu stanowisk, przepisowej odprawie zawodników można było przeprowadzić, wędkowano dwie godziny. Ryby znalazły się w siatkach 18 łowiących. I miejsce zajął Mikołaj Wojtaś, II Patryk Wawrzyniak, a III Jakub Jaroszek. Podczas zawodów nie zabrakło tradycyjnej wędkarskiej grochówki, kiełbasy z grilla oraz całej góry słodkości.

Nagrody i upominki w postaci zabawek dostały wszystkie łowiące jak i nie łowiące dzieci z rąk prezesa Koła PZW Alojzego Pacholskiego oraz burmistrza Tadeusza Kłosa.

Organizacja Pikniku nie byłaby możliwa dzięki sponsorom. A znaleźli się wśród nich państwo Teresa i Leszek Jankowscy, burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, Koło PZW nr 120 w Skokach, sklepy Andrzeja Pilaczyńskiego i Bernarda Kucharskiego, firma Włodzimierza Kliczbora oraz poszczególni członkowie Koła, którzy wnieśli swój wkład finansowy oraz dużo pracy i zaangażowania w organizację tego przedsięwzięcia . Nad bezpieczeństwem uczestników Zawodów czuwała Janina Szymaś. Za wszystko podziękowały uśmiechnięte twarze młodych wędkarzy.

Przy okazji Zarząd Koła PZW apeluje o przystąpienie do Koła juniorów i o ich udział w zawodach i życiu Koła.