Z  potrzeby serca i założeń  statutowych członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej  poświęcili kilka chwil pamięci Żydom – uczestnikom powstania w getcie warszawskim.
W czwartek, 19 kwietnia minęła bowiem 75.rocznica wybuchu tego heroicznego czynu. Można  przypuszczać, że  brali w nim udział  również Żydzi urodzeni w Skokach. Członkowie Towarzystwa przeszukując archiwa, natrafili na taki ślad. Prawdopodobnie ta kwietniowa data zostanie wpisana na stałe do kalendarza Towarzystwa, zwłaszcza że na dawnym skockim cmentarzu żydowskim pojawił się niedawno monument autorstwa prof. Janusza Marciniaka. W tym więc miejscu można  teraz wyrazić pamięć o dawnych mieszkańcach miasta zapalając znicz lub, zgodnie z żydowską tradycją, kładąc kamyk.

Tekst i zdjęcia: Iwona Migasiewicz