Z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskie, w piątkowe przedpołudnie, 13 kwietnia br. osoby tworzące Skocką Grupę „Katyń-Pamiętamy” poświęciły chwilę zadumy i oddali hołd skoczanom zamordowanym przez NKWD-ZSRR w 1940 na Wschodzie.
W skromnej, symbolicznej uroczystości poprowadzonej przez Bożenę Kołpowską wzięli udział  również przedstawiciele gminnego i powiatowego samorządu a także miejscowych organizacji. Ksiądz proboszcz Karol Kaczor osobistą refleksją o tamtych tragicznych wydarzeniach poprzedził wspólne odmówienie modlitwy za zmarłych.

W dalszej części rocznicowego spotkania Michał Kołpowski wygłaszając przygotowaną przez siebie okolicznościową mowę, powiedział: Stoimy przed tablicą-pomnikiem poświęconym jedenastu skoczanom, oficerom Wojska Polskiego i Policji Państwowej zamordowanych w nieludzkiej ziemi. Ich prochy są tu z nami… Tu za szybą, w tej maleńkiej urnie. Wróciły do kraju, by wołać do każdego z nas, do każdego przechodnia: PAMIĘTAJCIE!
Nie jest to jednak głos nawołujący do odwetu czy zemsty. Woła on, by nigdy więcej zbrodnicze ustroje  czy inne totalitaryzmy nie zawładnęły narodami, państwami i światem. Pamiętamy i musimy pamiętać, aby łzy matek, żon i dzieci nigdy więcej nie wsiąkały w bezsenną poduszkę. Musimy pamiętać, aby ojcowie i mężowie mogli, pracując dla kraju, tworzyć spokojny i szczęśliwy ojczysty dom – Polskę. Ziemio smoleńska , ziemio katyńska, ziemio tragiczna! Zgotowałaś nam straszną tragedię. Siedemdziesiąt lat temu twoje wnętrze skryło tysiące Polaków -intelektualną elitę narodu. 10 kwietnia 2010 roku na twoich polach w tragicznej katastrofie zginął Prezydent RP Lech Kaczyński i wielu wybitnych polityków, oficerów Wojska Polskiego, urzędników i duchownych. Jak bardzo okrutna jesteś dla nas ziemio smoleńska.
Niech pamięć o ofiarach tych tragicznych wydarzeń, tych sprzed lat siedemdziesięciu ośmiu
i tych najnowszych, nie opuszcza naszych modlitw, domów i rozmów. Cześć Ich pamięci!

Tekst: Iwona Migasiewicz
Foto: Andrzej Surdyk