08 czerwca br. w Kakulinie odbył się egzamin kończący Kurs Podstawowy Strażaków Ratowników OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z Gminy Skoki. Do egzaminu przystąpiło 22 druhów z 4 jednostek OSP – Skoków, Kakulina, Lechlina i Potrzanowa. Na egzaminie sprawdzono wiedzę teoretyczną jak również umiejętności praktyczne (rozwinięcia bojowe i znajomość obsługi sprzętu). Egzamin przeprowadzili Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu mł. brygadier Jacek Michalak, aspirant sztabowy Tadeusz Stasiak z Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu oraz Komendant Gminny ZOSP RP w Skokach dh. Marek Gramza. Pomimo stresu, który towarzyszył zdającym, wszyscy uzyskali wynik pozytywny.

Życzymy nowo upieczonym strażakom samych szczęśliwych powrotów z akcji oraz żeby wiedzę i umiejętności jakie nabyli podczas szkolenia wykorzystywali w miarę możliwości tylko na ćwiczeniach.

osp_1 osp_2 osp_3 osp_4