W ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” gmina Skoki promowała swoje walory turystyczne na Międzynarodowych Targach Poznańskich Polagra Farm w Pawilonie Regionów w dniach 12-15 październik.

Głównym atutem gmin ZMPZ jest Puszcza Zielonka z jej szlakami pieszo-rowerowymi oraz licznymi jeziorami.
Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.