Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno Krajoznawczy PTTK jest najbardziej prestiżową imprezą turystyczną, adresowaną do dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce, organizowaną przez PTTK nieprzerwanie od 1972 roku.

W Turnieju biorą udział trzyosobowe drużyny, będące reprezentacjami szkół, domów kultury, drużyn czy hufców harcerskich, w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. OMTTK PTTK to interdyscyplinarne pole zmagań młodzieży z całej Polski. Jego program zawiera teoretyczne elementy nauki: turystyki kwalifikowanej, krajoznawstwa i terenoznawstwa. W programie Turnieju znajdują się również konkurencje sprawnościowe: turystyczny marsz na orientację, kolarski tor sprawnościowy, samarytanka (sprawdzian umiejętności z zakresu pierwszej pomocy), Turystyczne ABC (praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście). Ciekawa formuła i wielopłaszczyznowość weryfikacji umiejętności oraz wiedzy zawodników Turnieju, czyni przygotowania do niego niezwykle solidnymi i pracochłonnymi, na poziomie ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Tak duże zaangażowanie uczestników powoduje znaczny wzrost kompetencji i wiedzy u nich, ale też tak rodzą się u młodych ludzi życiowe pasje i chęć pracy w ramach wolontariatu czy w późniejszym czasie jako kadra programowa – przewodnicy, organizatorzy turystyki piloci wycieczek itp.

Tegoroczny Finał Centralny odbył się w Ustrzykach Dolnych W poziomie szkół gimnazjalnych województwo wielkopolskie reprezentowały trzy harcerki – gimnazjalistki ze Skoków – Paulina Kubicka, Małgorzata Surdyk, Paulina Kawczyńska, które wcześniej wygrały finał wojewódzki.

Po długiej drodze (ponad 700 km.) dotarliśmy w odległy południowo wschodni kraniec naszego kraju i zostaliśmy zakwaterowani w hoteliku :Strwiąż”. Tego samego dnia w Miejskim Domu Kultury z udziałem lokalnych władz odbyło się uroczyste otwarcie turnieju.

Kolejny dzień to dla uczestników czas intensywnej rywalizacji. Opiekunowie by nie „plątać się wokół zawodów” zostali wywiezieni do Sanoka. Odczucia po poszczególnych zawodach były bardzo różne, ale ogólnie pozytywne. Na sobotę organizatorzy zaplanowali piesze wyprawy w Bieszczady. Nasza grupa przydzielona była do grupy, która pokonała trasę z Mucznego (po drodze zwiedziliśmy zagrodę żubrów) poprzez Bukowe Berdo Tarnicę (najwyższy szczyt polskich Bieszczadów 1346m) do Wołosatego. Deszcz i nadciągająca burza skróciły naszą trasę, którą pierwotnie mieliśmy dotrzeć do Ustrzyk Górnych. Gdy jednak dotarliśmy do tej miejscowości zwiedziliśmy tzw. Zielony Domek w którym mieści się Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK. Następnie zwiedziliśmy wpisaną na światową listę UNESCO cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku. Po dotarciu do miejsc zakwaterowania z niecierpliwością czkaliśmy na oficjalne wyniki Turnieju. Ostatecznie okazało się, że skockie dziewczyny wywalczyły V miejsce w Polsce wśród szkół gimnazjalnych. W całym turnieju można było uzyskać 540 punktów. Naszym do podium zabrakło 17,9 pkt. Wielki to jednak sukces, który zawdzięczamy nie tylko uczennicom i opiekunom ale także rodzicom i wszystkim tym, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego sukcesu, a za co w tym miejscu dziękujemy

Uczestniczki XLV OMTTK PTTK wraz z opiekunem