Blisko 20 osób, mieszkańców Skoków w odpowiedzi na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, w dniu 6 marca w skockiej Bibliotece wzięło w udział spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym planów przebudowy skweru wokół pompy na Placu Powstańców Wielkopolskich w Skokach.

Burmistrz Tadeusz Kłos zaprezentował zebranym szkice z projektem przebudowy „zielonej” części Rynku, wysłuchał uwag mieszkańców, które w ogólnym zarysie były zgodne z przedstawionym projektem.

W dalszej części Burmistrz przedstawił zebranym plany inwestycyjne Gminy w roku 2012 dotyczące min. rozbudowy Gimnazjum w Skokach i planowanej budowy kompleksu boisk sportowych tzw. „Orlika”. Wysłuchał uwag mieszkańców na nurtujące ich problemy i udzielił odpowiedzi na pytania.

Burmistrz podziękował przybyłym za poświęcony czas i docenił ich zainteresowanie życiem Gminy. Wyraził nadzieję, iż na kolejnym planowanym w maju spotkaniu będzie miał okazję porozmawiać z jeszcze większa rzeszą mieszkańców.

IMG_8637   IMG_8640   IMG_8646

IMG_8648   IMG_8649