19 maja odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Była to sesja szczególne ważna dla Burmistrza Tadeusza Kłosa, gdyż na niej to właśnie zgodnie z przepisami prawa winien otrzymać absolutorium, czyli poparcie swojej pracy za 2015 przez Radę Miejską. Głosowanie nad Absolutorium poprzedziło sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki oraz sprawozdanie finansowe za 2015. Sprawozdania te otrzymały pozytywną ocenę przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. Pozytywną opinię wyraziły także wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej Gminy Skoki. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stanisława Janecko o udzielenie Absolutorium dla Burmistrza za 2015 radni przegłosowali uchwałę jednogłośnie za.

W dalszej części sesji podjęto jeszcze szereg uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowanie Gminy Skoki. Ich szczegółową treść znajdziecie Państwo na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl/