Jeszcze przed kilkunastoma dniami odbywały się w naszej Gminie ostatnie przedsięwzięcia XI edycji kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł, a my już przygotowujemy się, aby z Nowym 2012 Rokiem ruszyć z kolejnymi pomysłami i przedsięwzięciami. Koordynatorzy z całej Polski uważają, że akcja ta na kolejny rok ma świetnie określone cele. Są nimi: zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży, rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, w szczególności gdy dochodzi do prób częstowania alkoholem, papierosami czy narkotykami, a także przeciwdziałanie bierności, bezradności i nudzie oraz zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży.

Zogniskuje się wokół dużych tematów m.in. asertywności, wyuczonej bezradności, zapobieganiu nietrzeźwości kierowców.

Zachowaj Trzeźwy Umysł to jedna z kampanii profilaktycznych, która aktywizuje uczniów. Wyposażona jest w różne pakiety materiałów edukacyjnych oraz konkursowych skierowanych do wielu grup docelowych.

Już z początkiem wiosny trafią one do nich i pomogą organizować edukację w zakresie profilaktyki problemowej. Pozwolą też dzieciom i młodzieży wziąć udział w różnych konkursach, do których już teraz zachęcamy.

Poniżej podajemy krótki opis materiałów jakie trafią do szkół, rodziców, nauczycieli, kierowców i sprzedawców.

I SZKOŁY PODSTAWOWE – Hasło na 2012 rok: Zdrowy rozsądek daje radę!
Hasło pomocnicze: Wiesz – potrafisz – możesz

1. Ulotka sportowo-konkursowa Żabka czy motylek?
Ulotka wspiera sportowy konkurs dla uczniów, tym razem dotyczący pływania. Zawiera 5 pytań i sylwetkę sportowego patrona ZTU.

2. Ulotka profilaktyczna Moje pragnienia
Ulotka będzie pomagać uczniom uświadomić sobie, jak ważną rolę odgrywają w życiu pragnienia, oczekiwania, marzenia. Zawarte w niej ćwiczenia zachęcą uczniów do stawiania sobie celów i podejmowania działań prowadzących do ich realizacji.

3. Ulotka edukacyjno-konkursowa Ruszajmy się
Ulotka dla klas i grup zawiera informację o założeniach konkursu na krótki film o sporcie i aktywności ruchowej. Po prostu: Sport daje radę!

4. Ulotka profilaktyczna Jestem asertywny
Ulotka zawiera informacje związane z asertywnością, aktywnością i zaradnością życiową. Ma charakter edukacyjny, treści przekazu dostosowane są do wieku odbiorców.

5. Plakat profilaktyczny Zdrowy rozsądek daje radę!
Plakat przeznaczony jest do placówek oświatowych. Promuje profilaktyczny przekaz i hasła kolejnej edycji ZTU. Powinien pojawić się w każdej zaangażowanej szkole!

6. Ulotka profilaktyczno-konkursowa To ja!
Broszura opisuje zasady i założenia konkursu plastyczno-literackiego dla uczniów. Jak zwykle ulotka ma także drugie dno czyli profilaktyczny przekaz!

II GIMNAZJUM: Hasło na 2012 rok: Wierzę w siebie – odrzucam nałogi!
Hasło pomocnicze: Myślisz – decydujesz – odmawiasz

1. Ulotka sportowo-konkursowa Jak ryba w wodzie
Na ulotce znajdzie się sylwetka sportowego patrona kampanii oraz ciekawostki dotyczące pływania. Wypełniając krótki test, uczniowie biorą udział w konkursie z  nagrodami.

2. Ulotka profilaktyczna Kim jestem, co mogę?

Ulotka zachęci uczniów do krytycznego spojrzenia na to, co ofertuje współczesny świat. Wskaże na potrzebę poznawania siebie i swoich możliwości dla skutecznego, asertywnego zachowania się w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla zdrowia.

3. Ulotka edukacyjno-konkursowa Ruszajmy się

Ulotka dotyczy konkursu dla klas i grup polegającego na nakręceniu filmu promującego sport i ruch. Nie od dziś wiadomo, że sport odrzuca nałogi!

4. Ulotka profilaktyczna Jestem asertywny

Ulotka koncentruje się na zagadnieniach związanych z poszukiwaniem własnej tożsamości. Podaje informacje z zakresu asertywności i zaradności życiowej. Ma charakter psychoedukacyjny i jest dostosowana do wieku odbiorców.

5. Plakat profilaktyczny Wierzę w siebie – odrzucam nałogi

Afisz z profilaktycznym przekazem służy do zawieszenia w gimnazjach i świetlicach.

6. Plakat konkursowy Szukamy Młodych Mistrzów – Ponadprzeciętni

Plakat informujący o zasadach konkursu dla gimnazjalistów: poszukiwanych jest 5 wyjątkowych osób z pasją, potrafiących realizować swoje marzenia!

7. Ulotka profilaktyczno-konkursowa Autoportret

Materiał informujący o zasadach konkursu plastyczno-literackiego, który zachęca młodych ludzi do portretowania siebie. Jak zwykle ulotka ma także drugie dno czyli profilaktyczny przekaz!

III RODZICE, KIEROWCY, SPRZEDAWCY

1. Ulotka FAS i papierosy
Nie wszystkie przyszłe mamy wiedzą, że palenie w ciąży może prowadzić do wielu chorób dziecka. Zmieńmy to! Rodzice powinni świadomie zachowywać abstynencję (alkoholową i papierosową) przez cały okres trwania ciąży.

2. Ulotka dla rodziców Co to jest syndrom wyuczonej bezradności?
Ulotka przypomina zasady rozwijania zaradności dzieci i młodzieży. Wskazówki dotyczące zapobiegania bezradności pomogą w realizowaniu zadań profilaktyki zachowań ryzykownych.

3. Ulotka dla rodziców Patrz, co pije Twoje dziecko
Energy drinki to bardzo popularne napoje wśród dzieci i młodzieży. Są tanie, smaczne, modne i… mocno pobudzają. Nie wszyscy jednak wiedzą, że zawierają tak dużo kofeiny, że wystarczyłoby na 6 filiżanek kawy! Inną ważną sprawą są tzw. alkopopy czyli kolorowe napoje z niską zawartością alkoholu (ok. 4- 5%).

4. Ulotka Kierowca, droga i alkohol
Plagą polskich dróg są pijani kierowcy. Kontynuacja edukacji na gminnych drogach w zakresie alkoholu i narkotyków to pomysł ZTU na zmniejszenie zagrożenia.

5. Plakat Papierosy i kobiety w ciąży
Badania pokazują, że kobiety w ciąży nie mają świadomości szkodliwego wpływu papierosów na zdrowie dzieci. Zmieńmy to!

6. Miniporadnik dla sprzedawców alkoholu + naklejka na kasę
Sprzedawcy alkoholu powinni być sojusznikami w działaniach profilaktycznych. Miniporadnik przypomina to wszystko, co powinien wiedzieć Sprawdzony Sprzedawca. Dodatkowo w każdej książeczce znajdują się 4 profilaktyczne nalepki na kasę!

IV NAUCZYCIELE

1. Scenariusze lekcji O syndromie wyuczonej bezradności

Nauczyciele powinni wiedzieć, jak pracować z uczniami z syndromem wyuczonej bezradności. Wśród materiałów przygotowanych dla Gmin znajdują się także dyplomy, gadżety, przewodniki, plakaty, certyfikaty, podziękowania, kalendarze itp. i trafią one do odpowiednich instytucji i zaangażowanych w kampanię osób. Zanim jednak bliżej poznamy powyższe materiały przygotowane przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz z nich skorzystamy,

ZAPRASZAMY

08 stycznia 2012 roku do PUNKTU ORKIESTROWEGO PATROLU, w ramach którego Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała różne działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz zachowania trzeźwości przez kierowców.