Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej zebrali się w piątkowe popołudnie, 11 marca, by uczestniczyć w statutowym Walnym Zebraniu Członków. Poświęcone ono było sprawozdaniu z podejmowanych przez organizację działań od chwili założenia do dziś (8.11.2014 – 11.03.2016) a także podaniu najważniejszych zadań na najbliższy okres działalności. Pomysłodawczyni założenia Towarzystwa, Iwona Migasiewicz, zaprezentowała kalendarium ilustrowane zdjęciami w postaci slajdów. Członkowie TMMSiZS oraz reprezentujący je tzw. tymczasowy zarząd uczestniczyli dotychczas w kilkudziesięciu przedsięwzięciach. Za entuzjazm, wszelką pracę i poświęcony czas oraz za chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem Iwona Migasiewicz podziękowała członkom działającego dotychczas tzw. tymczasowego zarządu, który prócz niej stanowili: Franciszek Baranowski, Krzysztof Jachna, Danuta Kęsik, Bożena Kołpowska, Marcin Krzepkowski, Dorota Mrozińska. Podziękowania skierowała również do komisji statutowej, czyli do Marii Malinowskiej, Janusza Króla, Krzysztofa Jachny i Adama Mrozińskiego.

Najważniejszym jednak elementem spotkania były pierwsze po rejestracji w KRS wybory władz Towarzystwa, które wyłoniono poprzez tajne głosowanie spośród stanowiących kworum 36 członków obecnych na zebraniu. Wyniki głosowanie przedstawiają się następująco:
Zarząd
Prezes – Iwona Migasiewicz
Wiceprezes – Dorota Mrozińska
Skarbnik – Bożena Kołpowska
Członkowie Zarządu – Danuta Kęsik, Maria Malinowska, Stefan Mikołajczak, Adam Mroziński.
Komisja Rewizyjna – Jadwiga Ranke, Elżbieta Kasprzak, Dariusz Lipczyński.
Sąd Koleżeński – Anna Jachna, Franciszek Baranowski, Janusz Król

Przed nowo wybranymi władzami i wszystkimi członkami tej najmłodszej skockiej organizacji stoi kilka ważkich, statutowych zadań, o czym pisano na łamach prasy w maju 2015.W najbliższym czasie gros działań skupionych będzie wokół przygotowań do jubileuszu 650. rocznicy lokacji miasta Skoki, który wspólnie z mieszkańcami i innymi skockimi organizacjami TMMSiZS obchodzić będzie w przyszły roku.

TMMSiZS

Z Towarzystwem Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej można kontaktować się na razie drogą elektroniczną pod adresem: towarzystwo-skoki@wp.pl