Niedzielny obiad z podwieczorkiem to tradycyjna forma październikowego spotkania integracyjnego członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej. Równie tradycyjnie ma miejsce wtedy uroczystość nadania tytułu Członka Honorowego naszego stowarzyszenia. W tym roku za wiele bezinteresownych działań na rzecz TMMSiZ wyróżnienie to otrzymał wolą walnego zebrania członek założyciel Marcin Krzepkowski, kojarzony głównie z zaginionym miastem Dzwonowem (gm. Skoki), które odkrył w 2014 roku.

W laudacji przedstawiono sylwetkę uhonorowanego i jego dokonania: „Marcin Krzepkowski  jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia magisterskie na Wydziale Historycznym kierunek archeologia ukończył w 2011 roku i podjął pracę w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu, gdzie jest kierownikiem badań archeologicznych. Zajmuje się organizacją i prowadzeniem badań archeologicznych o charakterze stacjonarnym
i ratowniczym. Przygotowuje opracowania naukowe, klasyfikuje, inwentaryzuje i dokumentuje zabytki. Ponadto aranżuje wystawy o tematyce archeologicznej. Przygotowuje również wnioski o dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Archeologia późnośredniowieczna i nowożytna ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk miejskich i ruderalnych a także archeologia przemysłu (metalurgia metali nieżelaznych), ludwisarstwo oraz późnośredniowieczne i  nowożytne zwyczaje pogrzebowe to główne obszary jego zainteresowań.

 Marcin Krzepkowski jest autorem lub współautorem  ponad pięćdziesięciu prac naukowych
 i popularnonaukowych. Są one pokłosiem udziału w kilkudziesięciu badaniach archeologicznych i projektach naukowych nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Niejednokrotnie prezentowane były one przez autora na licznych konferencjach naukowych.”

Ważnym i niezwykle ciekawym elementem spotkania była autorska prezentacja Marcina Krzepkowskiego zatytułowana „Znane i zapomniane. Cmentarze protestanckie w Skokach w świetle źródeł historycznych i archeologicznych.” Dla wszystkich obecnych, nawet tych, którzy dobrze znają dzieje naszego miasta, wielkim zaskoczeniem była informacja, że w Skokach było aż siedem miejsc pochówku ewangelików.

W tym roku smaczny obiad zaserwowała nam skocka restauracja „Dworek pod Złotą Podkową”. Mieliśmy okazję skorzystać z nowo wybudowanej sali, która wszystkim zgromadzonym bardzo przypadła do gustu. Atutem tego miejsca jest również możliwość skorzystania ze sprzętu audiowizualnego.

Kończąc spotkanie wszyscy obecni wyrazili nadzieję na kolejne takie wydarzenie, które zaplanowane jest tradycyjnie na pierwszą niedzielę października. O wszystkich innych propozycjach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Iwona Migasiewicz

Zdjęcia autorstwa Adama Mrozińskiego przedstawiają osoby biorące udział w spotkaniu Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej