Wspomnienie o ks. Józefie Echaust Siostrzenica – Jadwiga Ranke:

echaustWujka nie znam osobiście, wspomnienie z którym dzielę się z państwem oparte jest na wspomnieniach mojego śp. ojca Ludwika Ranke oraz opowiadaniach starszych obywateli naszego miasteczka, którzy znali wujka i do dzisiaj pamiętają jego aresztowanie i wyprowadzenie przez gestapo z plebanii. W ich pamięci pozostały pożegnalne gesty, jakie kierował do zebranych parafian. Co czuł można sobie tylko wyobrazić, pozostawiał najbliższe osoby: matkę, siostrę, brata oraz wiernych parafian.

Czytając książkę autorstwa Ks. Arcybiskupa Adama Kozłowieckiego SJ: „Ucisk i strapienie- Pamiętnik więźnia 1939- 1945” w rozdziale Dachau 1942 na stronie 339 przeczytałam, cytuję: „19 czerwca – zmarł ks. Józef Echaust z archidiecezji poznańskiej, lat 38. Transportem inwalidów został wywieziony ks. Bolesław Pacześ z diecezji włocławskiej, lat 37.”

Ksiądz Arcybiskup Kozłowiecki był również więźniem, któremu dane było przeżyć piekło obozowe i w wspomnianym przeze mnie pamiętniku opisuje dzień po dniu życia obozowego od tragicznej jesieni 31 sierpnia 1939 do 29 kwietnia 1945.

W swym pamiętniku przypomniał braci kapłanów, synów narodu polskiego, którzy wierni do końca, wierni Bogu, Polsce i swej ludzkiej godności zginęli za swoją wiarę, za swoje kapłaństwo, za wierność wierze i kapłaństwu.

Ksiądz Józef Echaust urodził się 4 marca 1904 w Beiwalde z ojca Kazimierza Walentego Echaust i matki Stanisławy Heleny z domu Pomorska. Pochodził z rodziny o tradycjach kapłańskich, wielu jego bliskich krewnych to duchowni katoliccy.

Święcenia kapłańskie uzyskał w 1928. Pierwszą pracę rozpoczął jako wikariusz w Rawiczu, a od 1933 w Kościanie. W Skokach był proboszczem w okresie od 1 stycznia 1936 do 26 sierpnia 1940. Działał i czynnie uczestniczył w Towarzystwie „Sokół”, wspierał Stowarzyszenie „Młodych Polek” oraz organizacje działające w tym okresie na terenie miasta Skoki. Ksiądz Józef posiadał rodzeństwo: brata Konrada i siostrę Marię Stanisławę. Brat Konrad po wojnie zamieszkał w Poznaniu. Siostra Maria Stanisława zawarła związek małżeński w 1943 z Ludwikiem Ranke, który w latach 1945- 1949 prowadził własne przedsiębiorstwo – Skład materiałów budowlanych w Skokach.

Ksiądz Echaust zmarł śmiercią męczeńską w dniu 19 czerwca 1942. Umierał wśród braci kapłanów, jak oni wszyscy z dala od swoich bliskich.

Niech pamięć o wszystkich męczennikach okrutnej zbrodni hitlerowskiej trwa wiecznie- jesteśmy im to winni.

W hołdzie i w dowód pamięci, w 1950 w Skokach odbyła się konferencja dekanalna księży dekanatu goślińskiego połączona z poświęceniem tablicy pamiątkowej śp. ks. Józefa Echaust. W konferencji brali udział wszyscy księża dekanatu oraz gospodarz ks. proboszcz Wiktor Joachimczak ze Skoków. Odprawiono żałobne nieszpory, w trakcie których kazanie żałobne wygłosił ks. Zbigniew Spachacz z Kicina. Na uroczystość przybyło też kilku kapłanów spoza dekanatu: ks. Feliks Nowicki z Szamotuł, ks. Marian Przykucki z Chodzieży oraz ks. Czesław Balcerek z Kiszkowa- wuj śp. Ks. Józefa Echaust. W uroczystości brali udział: parafianie, członkowie Rady Parafialnej oraz rodzina zamęczonego w Dachau ks. Józefa z matką zmarłego na czele.

Zespół śpiewaków wykonał śpiewy żałobne. Wiersze patriotyczne wygłosiły dwie dziewczynki: Kiełczewska i Kowalska. Ksiądz dziekan dekanatu goślińskiego podziękował parafianom za ufundowanie tablicy, która znajduje się przy wejściu do kościoła. W imieniu rodziny wszystkim uczestnikom uroczystości podziękował jej krewny ks. Czesław Balcerek.

W dniu 3 maja 2012 z inicjatywy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach odbył się uroczysty apel poświęcony proboszczom parafii p.w. Świętego Mikołaja Biskupa okresu międzywojennego. Obok księży: ks. Tymoteusza Zocha, ks. Bolesława Staniszewskiego, ks. Tadeusza Zamysłowskiego, umieszczono wizerunek oraz notkę biograficzną ks. Józefa Echaust. Tablica pamiątkowa umieszczona została przy wejściu do budynku plebanii, w której to w 1940 ks. Józef Echaust został aresztowany i wywieziony do obozu zagłady w Dachau, w którym poniósł śmierć męczeńska.

Na załączonym zdjęciu Ksiądz Józef Echaust w otoczeniu dziewcząt ze Stowarzyszenia „Młodych Polek” w Skokach.Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2016-03-14 140004