Odpowiedzialny Kierowca to kampania profilaktyczno-edukacyjna, do której po raz kolejny przystąpiła nasza Gmina a skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej cel to propagowanie wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego dobrych postaw na drodze. Edukacja dotyczy zarówno trzeźwości za kierownicą, znajomości przepisów drogowych, kultury na drodze oraz odpowiedzialnego zachowania, które zapewni bezpieczną podróż wszystkim użytkownikom drogi.

Kampanię zorganizowało Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu a partnerem merytorycznym jest Komenda Główna Policji.

Biuro Prewencji Ruchu Drogowego przygotowało warstwę merytoryczną materiałów edukacyjno – profilaktycznych (ulotki, plakaty, testy, poradniki itp.), które trafiły już do szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta i Gminy, Biblioteki Publicznej i Komisariatu Policji w Skokach.

Patronem honorowym kampanii są Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna oraz Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.

Główne cele kampanii w 2016:

1) Edukacja kierowców w zakresie trzeźwego prowadzenia samochodu.

Przybliżamy zmiany dotyczące jazdy samochodem po alkoholu jakie zaszły w polskim prawie w 2015 roku. Powołując się na Kodeks Karny oraz Kodeks Wykroczeń w przystępny sposób opisujemy konsekwencje karne nietrzeźwej jazdy samochodem. Kierowca dowie się jak wygląda kontrola drogowa na obecność alkoholu oraz postępowanie w sprawie pijanego kierowcy.

2) Edukacja w zakresie trzeźwej jazdy rowerem.

Przybliżamy rowerzystom przepisy dotyczące jazdy rowerem po alkoholu. Tłumaczymy, czym jest stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości. Rowerzysta dowie się, że jazda rowerem po alkoholu to wykroczenie, za które grozi odpowiedzialność karna. Zachęcamy rowerzystów do przestrzegania przepisów drogowych i kulturalnej jazdy.

3) Edukacja kierowców w zakresie negatywnego wpływu narkotyków i dopalaczy na prowadzenie samochodu.

Przybliżamy kierowcom konsekwencje prawne jazdy samochodem pod wpływem środków odurzających. Powołując się na ustawę przeciwdziałania narkomanii wyjaśniamy nową definicję dopalaczy. Kierowca dowie się, jak wygląda kontrola drogowa na obecność środków odurzających.

4) Edukacja młodzieży w zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich.

Przybliżamy nastolatkom przepisy związane z odpowiedzialnością karną nieletnich. Wyjaśniamy czym jest: czyn karalny, demoralizacja, sąd rodzinny, przestępstwo, wykroczenie. Uświadamiamy, że spożywanie alkoholu przez nieletnich, jazda samochodem czy rowerem po alkoholu to czyny zabronione i grożą za to konsekwencje prawne.

5) Edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania w ruchu drogowym pieszo i rowerem.

Za pomocą ćwiczeń i edukacyjnych kart pracy zachęcamy dzieci (przedszkolaki, uczniów szkoły podstawowej) do dbania o bezpieczeństwo na drodze. Przygotujemy najmłodszych do bezpiecznego przechodzenia przez drogę czy bezpiecznej jazdy na rowerze. Dzieci dowiedzą się, że rowerem i samochodem może kierować tylko trzeźwy kierowca.

Wszystkich mieszkańców Gminy zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjno – profilaktycznymi.