DSCN6238-001DSCN6333-001Od 10 lat archeolodzy z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu prowadzą badania na terenie powiatu wągrowieckiego. Do najciekawszych odkryć zaliczyć można cmentarzysko ludności kultury łużyckiej sprzed 2500 lat w Łęgowie oraz osadę hutniczą w Kakulinie z II-III w. N.e. Badania czasów najnowszych dały efekt w postaci odkrycia miejsc pochówku mieszkańców Wągrowca wyznania ewangelickiego a także wojenne mogiły – w tym również zbiorowe – żołnierzy niemieckich.

Aktualnie, związany z wągrowieckim muzeum archeolog Marcin Krzepkowski prowadzi prace eksploracyjne na terenie Skoków, a ściślej na terenie przy ulicy Wągrowieckiej. Tu udało się odkryć cmentarz, który z tradycji ustnej znany był niektórym mieszkańcom jako tzw. Cholernik, czyli miejsce pochówku ofiar morowego powietrza. Takowe nawiedziło Skoki w pierwszym dziesięcioleciu XVII wieku. Miejsce to wskazał badaczowi miłośnik historii ziemi skockiej – Michał Kołpowski.

DSCN6477-001Podczas niedawnej rozmowy Marcin Krzepkowski powiedział: „Cmentarz zlokalizowany przy ulicy Wągrowieckiej w Skokach odkryto podczas prac archeologicznych wyprzedzających budowę budynku mieszkalno-usługowego. Dotychczas, na niewielkiej przestrzeni (150 m2) odsłonięto blisko 80 grobów szkieletowych. Większość zmarłych złożono w grobach pojedynczych, w jednym przypadku w jamie natrafiono na szczątki trzech osób ułożonych jedna na drugiej. Odkryty cmentarz funkcjonował zapewne przez kilkaset lat, o czym świadczą aż cztery warstwy grobów, często wzajemnie się przecinających i nachodzących na siebie. Najstarsze groby pochodzą z XV wieku, o czym świadczą znajdowane przy zmarłych denary średniowieczne (Władysław Warneńczyk 1434-1444). Dość liczny zbiór stanowią też monety z XV/XVI i XVI w. (Jan Olbracht, Zygmunt Stary, Zygmunt III Waza). Sporym zaskoczeniem było odkrycie sześciu grobów należących najprawdopodobniej do XVIII-wiecznych żołnierzy rosyjskich, przy których znaleziono prawosławne dewocjonalia. Na obecnym etapie badań wydaje się, że skocki cmentarz zaprzestano użytkować w XVIII w. Nie można jednak wykluczyć, iż chowano tu jeszcze ofiary kolejnej epidemii cholery w XIX w.”

Do tematu odkryć archeologicznych prowadzonych na naszym terenie będziemy wracać.