W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 realizowana będzie przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe modernizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec.

Priorytetowymi celami modernizacji są:

 • podniesienie maksymalnej prędkości dla pociągów pasażerskich  do 120 km/h;
 • skrócenie czasu jazdy o ok. 34 minuty;
 • zwiększenie ilości kursujących pociągów;

Projekt w swym zakresie obejmuje zmodernizowanie i unowocześnienie:

 • układów torowych na długości – 50,3 km;
 • naprawę obiektów inżynieryjnych;
 • przebudowę istniejących peronów;
 • budowę nowych przystanków osobowych Czerwonak Osiedle i Murowana Goślina Zielone Wzgórza;
 • zabudowę akustycznej informacji dla podróżnych;
 • budowę nowoczesnych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym nastawianych z lokalnego centrum sterowania (LCS) w Wągrowcu;
 • budowę nowoczesnych urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych;
 • przebudowę oświetlenia stacji i przystanków osobowych.

W związku z przystąpieniem przez wykonawcę do realizacji prac od dnia 1 czerwca 2011   roku na okres 6 miesięcy nastąpi całkowite zamknięcie linii. Z tym dniem zostanie wprowadzona kolejowa komunikacja pasażerska w relacjach  Wągrowiec ( Gołańcz ) – Poznań przez Rogoźno Wlkp. umożliwiając tym samym  dojazdy  do szkół i zakładów pracy w Poznaniu. Zgodnie z ostatnimi ustaleniami autobusy szynowe na odcinku linii Wągrowiec – Rogoźno Wlkp. będą poruszały się z prędkością 60 km/h.  Zakłada się, że czas przejazdu w relacji Wągrowiec – Rogoźno – Poznań będzie zbliżony do aktualnie obowiązujących czasów w relacji Wągrowiec – Poznań przez  Skoki. Spółka Przewozy Regionalne, która będzie obsługiwała to połączenie prowadzi prace nad rozkładem jazdy dla połączeń przez Rogoźno Wlkp. Natomiast w odniesieniu do połączenia Wągrowiec – Poznań przez Skoki, Murowaną Goślinę to na odcinku tym przewóz osób będzie realizowany regularną komunikacją autobusową. Niebawem przewoźnicy autobusowi powinni przedstawić szczegóły dotyczące nowego rozkładu jazdy.