Dobiegła końca budowa placu zabaw przy ulicy Krętej w Skokach. W ramach zadania wykonane zostały następujące prace: rozbiórka szop, zamontowanie betonowych podpór sąsiadujących budynków, uprzątnięcie i zniwelowanie terenu, zamontowanie palisad, przygotowanie gruntu pod zasiew trawy, założenie trawnika, wykorowanie terenu pod nasadzenia, nawiezienie piachu, ułożenie chodników, zamontowanie urządzeń zabawowych i koszy.
W dniu 19 lipca nastąpiło oficjalne otwarcie placu zabaw na którym zorganizowano konkursy z nagrodami dla dzieci.

Zapraszamy do galerii zdjęć obrazujących historię powstania placu zabaw