15 czerwca podpisana została czwarta umowa o dofinansowanie w ramach realizowanego w gminie Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Środki w wysokości 775 tys. zł, na wsparcie mieszkańców w wymianie źródła ciepła, gmina pozyskała w ramach naboru wniosków o dofinansowanie prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest wymiana tzw. „kopciuchów” w samodzielnych lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Obecnie prowadzony nabór wniosków dla mieszkańców trwa do 30 czerwca 2023. Jednak ze względu na zakontraktowanie do tej pory  ok. 10% środków, planuje się przedłużenie naboru. Mieszkańcy będą mieli więc więcej czasu na przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie.

Zainteresowane osoby zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.gmina-skoki.pl. Pod logiem programu „Ciepłe Mieszkanie” można znaleźć wszystkie informacje o naborze i o zasadach dofinansowania, a w razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z pracownikiem urzędu, pod numerem telefonu 61 89 25 808.