Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie od kilku miesięcy pod okiem instruktorów i wychowawców zgłębiają zasady survivalu czyli inaczej mówiąc sztuki przetrwania.

Survival to coraz popularniejsza w Polsce i na świecie forma spędzania wolnego czasu. Poza walorami czysto hobbystycznymi uczy on wielu przydatnych umiejętności, które mogą się przydać w różnych, niebezpiecznych sytuacjach. Co ważne w kontekście zajęć prowadzonych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, uczestnikom warsztatów wpaja się zasady odpowiedzialności i wzajemnej asekuracji.

Podczas zajęć prowadzonych przez doświadczonego instruktora, pana Arkadiusza Wójcika oraz wychowawcę Michała Matusiaka wychowankowie realizowali wiele atrakcyjnych form szeroko rozumianego survivalu, nabywając nawyków, bezpiecznego zachowania się w wodzie, na wysokości czy podczas ekstremalnych warunków pogodowych. Jedną z nich były warsztaty z zakresu nurkowania, na których kursanci nauczyli się podstawowych zasad używania maski i fajki, opanowali podstawowe techniki oddychania podczas nurkowania i poznali zasady komunikowania się pod wodą za pomocą gestów. Zdobyte umiejętności są przydatne również podczas korzystania ze zwykłych kąpielisk. Co ważne, wychowankowie dowiedzieli się dużo o zagrożeniach związanych z uprawianiem wszelkich sportów wodnych, co w przyszłości może okazać się przydatne i pomoże uniknąć wielu zagrożeń.

Inną formą aktywności uprawianą podczas warsztatów jest alpinistyka. Chłopcy i dziewczęta poznali zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu wspinaczkowego, uczyli się najważniejszych węzłów przydatnych nie tylko w górach lecz również w codzienny życiu. Spróbowali ponadto sił podczas ekscytujących zjazdów linowych gdzie poza sprawdzeniem zdobytych dotychczas umiejętności musieli wykazać się odwagą i opanowaniem.

Kolejną formą sztuki przetrwania była nauka funkcjonowania  bez dobrodziejstw cywilizacji. Polegała na poznaniu między innymi  sposobów pozyskania suchego opału i rozpalenia ognia w środowisku leśnym bez zapałek. Ponadto kursanci dowiedzieli się jak efektywnie przygotować się do długotrwałego przebywania  w środowisku leśnym zimą, czego punktem kulminacyjnym były nocne warsztaty polegające na przygotowaniu obozowiska i spędzeniu mroźnej nocy w lesie, bez namiotów. Pod okiem doświadczonej kadry instruktorskiej wszystko odbyło się w sposób bezpieczny i żaden z uczestników warsztatów nie narzekał na chłód.

Tego typu oddziaływania stają się preferowaną i skuteczną formą resocjalizacji stosowaną w Polsce i na świecie. Poza ich atrakcyjnością dla młodzieży, przekazują wiele ważnych wartości, będących podstawą odpowiedzialnego funkcjonowania młodego człowieka w swoim środowisku. Ponadto jest alternatywna forma spędzania wolnego czasu, z dala od używek czy przestępczości. Uczestnicy warsztatów, już opuszczeniu ośrodka mogą rozwijać tę pasję samodzielnie, lub w jednej z wielu formalnych i nieformalnych grup działających na terenie całego kraju.

Michał Matusiak