Z początkiem grudnia zima przypomniała o sobie. Piaskarki niezwłocznie wyruszyły w teren (zdjęcie z dziś).
W tym roku podobnie jak w ubiegłym przetarg na zimowe utrzymanie dróg wygrało Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe Szymon Włodarczyk z Cieśli koło Rogoźna.

Na terenie Gminy Skoki występują 3 kategorie dróg z uwagi na ich własność. Są to drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Za ich utrzymanie i stan techniczny oraz zimowe utrzymanie odpowiadają ich zarządcy.

Gmina Skoki jeśli chodzi o zimowe utrzymanie dróg ma pod swoją opieką 95 km i tylko na nich prowadzi akcję zimową.

Tabela poniżej przedstawia opis standardów zimowego utrzymania dróg gminnych.

Drogi gminne utrzymywane są wyłącznie w IV i V standardzie.

Lp.

Standard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej

1

2

3

4

5

1

IV

(Utwardzone)

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
(skrzyżowania, wzniesienia, zakręty)

 • luźny – 8 godz.,
 • zajeżdżony -występuje,
 • języki śniegowe-występują,
 • zaspy – do 8 godz
 • Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz

W miejscach wyznaczonych:

 • gołoledź – 8 godz
 • pośniegowa -10 godz
 • lodowica  – 8 godz

2

V

(nieutwardzone)

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (skrzyżowania, wzniesienia, zakręty)
 • luźny – 16 godz.
 • zajeżdżony   -występuje,
 • nabój śnieżny-występuje,
 • zaspy -występują do 24godz.,
 • Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

 • gołoledź – 8 godz. pośniegowa     

Drogi o nawierzchni gruntowej  nie ujęte w planie zimowego odśnieżania będą odśnieżane po przywróceniu przejezdności na drogach objętych standardami IV i V.