Kontynuując edukację ekologiczną wśród najmłodszych, pracownicy Referatu Ochrony Środowiska ponownie odwiedzili dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skokach i przeprowadzili z nimi lekcję przyrody, w piątek 10 maja.

Podczas zajęć zorganizowanych na Placu Władysława Gąski dzieci wysłuchały pogadanki, w trakcie której ustalono, co nam dają drzewa. Następnie z zapałem rozpoznawały gatunki drzew, na podstawie przygotowanych wcześniej gałązek i liści. Dzieci miały się czym wykazać, bo czekało na niech blisko 40 różnych gatunków.

Zerówkowicze z ogromnym zaangażowaniem przystąpiły do zajęć praktycznych, polegających na sadzeniu owoców kasztanowca białego (kasztanów). Po skończonych „lekcji”, w podziękowaniu za włożony trud, każde dziecko otrzymało drobny ekologiczny upominek.

Wyrażamy nadzieję, że prowadzone przez pracowników Urzędu zajęcia edukacyjne budzą zainteresowania przyrodnicze wśród najmłodszych oraz uwrażliwiają dzieci na piękno przyrody i potrzebę jej ochrony.