Zamiast tablicy ekran, zamiast krzesełek wygodne fotele. Takie przeobrażenie przeszło jedno z pomieszczeń Biblioteki Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Skokach aby przeobrazić się w  KINO!

A stało się to w wyniku realizacji projektu pn.: „Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków Gminy Skoki.

Prace adaptacyjne zakończyły się 30 września, a oficjalne uruchomienie skockiego kina planuje się na grudzień 2020.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wartość inwestycji wyniosła: 305.485,00 zł brutto, w tym:

 • Dofinansowanie ze środków UE – 150.000 zł
 • Dofinansowanie ze środków Gminy Skoki – 155.485,00 zł

 Skockie kino posiada 30-osobową widownię i utworzone zostało w sali na II piętrze budynku Biblioteki. Znalazło  się w nim profesjonalne wyposażenie kinowe:

 • przegroda akustyczna (tzw. baffle wall) w przedniej części sali, w której zamontowano głośniki frontowe i subwoofery;
 • akustyczny (mikroperforowany) ramowy ekran projekcyjny o szerokości ok. 4,5 m;
 • projektor dedykowany do wyświetlania filmów, zawieszony na uchwycie projekcyjnym w tylnej części sali;
 • szafka zawierająca serwer projekcyjny, wielokanałowy procesor dźwięku oraz akustyczne wzmacniacze mocy;
 • zestaw czterech głośników efektowych zawieszonych na ścianach bocznych;
 • ściany akustyczne i sufit z elementami tłumiącymi, zapewniające właściwą akustykę pomieszczenia, a jednocześnie dające właściwe zaciemnienie (zasłaniające wszystkie okna i jedne drzwi);
 • amfiteatralna, czteropoziomowa widownia z 29 fotelami kinowymi i jednym miejscem na wózek inwalidzki, zapewniająca widzialność całego ekranu z każdego miejsca;
 • oświetlenie główne oraz kinowe ze ściemniaczem;
 • światłowodowy Internet szerokopasmowy bez limitu przesyłu danych.

Małe kino społecznościowe (mks) to miejsce, gdzie w kameralnej i przyjaznej atmosferze będą mogli spotykać się okoliczni mieszkańcy: rodzice z dziećmi, młodzież, seniorzy, przedszkolaki, członkowie różnych grup zainteresowań, przyjaciele. Zrealizowana inwestycja pozwoli zapewnić użytkownikom kina spędzenie czasu w komfortowych warunkach w profesjonalnej sali kinowej, oferującej wysoką jakość obrazu i dźwięku.

Realizacja przedmiotowej inwestycji możliwa była m.in. dzięki dofinansowaniu
ze środków Unii Europejskiej pozyskanemu przez Bibliotekę Publiczną im. Eugeniusza Paukszty w Skokach we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski.

28.09.2019 złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego stosowny wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach przedmiotowego zadania Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaplanowało stworzenie, na terenie 26 wielkopolskich gmin, sieci małych kin społecznościowych, w tym jednego na terenie Gminy Skoki w Bibliotece Publicznej w Skokach.

31.05.2019 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego  podpisali umowę o dofinansowaniu w/w projektu.

CEL PROJEKTU: Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury w gminach Wielkopolski poprzez modernizację i adaptację sal z przeznaczeniem na małe kino społecznościowe.

Sala przed adaptacją na małe kino społecznościowe:

Sala po adaptacji: