19 grudnia, w czwartek miała miejsce XIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki na której jednogłośnie radni przegłosowali budżet gminy Skoki na 2020.

W przyszłym roku dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 53.943.588,00 zł, natomiast wydatki na rok 2020 w kwocie 56.550.871,91 zł. Deficyt budżetowy to kwota 2.607.283,91 zł. Na inwestycje zaplanowano 5.141.000,00 zł co stanowi niespełna 9,09 % zaplanowanych wydatków. Dla porównania podczas zeszłorocznej sesji budżetowej na inwestycje w obecnym 2019 zaplanowano 9,5 miliona złotych co stanowiło prawie 18 %.

Ten znaczący spadek zaplanowanych wydatków na inwestycje podyktowany został zmniejszonymi w porównaniu do zeszłego roku dochodami, a zwiększonymi wydatkami co jest wynikiem zmian wprowadzonych przez rząd w ostatnich miesiącach.

Na zmniejszone dochody wpływają miedzy innymi: obniżka PIT i zwolnienie z podatku dochodowego osób młodych, które odbierają samorządom dochód z tytułu udziału w podatku PIT. Zaś zwiększone wydatki powstały m.in. w wyniku gwarantowanych przez rząd podwyżek dla nauczycieli, których nie rekompensuje w pełni subwencja oświatowa oraz podwyżki płacy minimalnej, które pociągną za sobą wzrost cen usług świadczonych dla gmin oraz zakupu materiałów.

Na to wszystko nakłada się jeszcze 1,2 miliona złotych deficytu z opłat za odbiór odpadów w stosunku do kosztów po rozstrzygniętym przetargu na świadczenie tych usług w 2020.

Sesję poprzedziło wręczenie przez harcerzy z 7 Skockiej Drużyny Harcerskiej „HYCE” pod dowództwem harcmistrza Andrzeja Surdyka na ręce Burmistrza Tadeusza Kłosa i Przewodniczącego Rady Zbigniewa Kujawy Betlejemskiego Światełka Pokoju roznoszonego po całym świecie przez harcerzy z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

zdjęcia z sesji: