17 września br. skoczanie uczcili ofiary zbrojnej agresji ZSRR na Polskę. Tego dnia 79 lat temu rozpoczęła się tragedia tysięcy Polaków, wśród których były również osoby związane z naszym miastem i gminą. Na znak pamięci  pod tablicą pamiątkową na cmentarzu parafialnym w Skokach członkowie Skockiej Grupy „Katyń-Pamiętamy”, spokrewnieni z zamordowanymi na Wschodzie, odmówili modlitwę za zmarłych, zapalili znicze i złożyli wiązankę kwiatów.

Tekst i foto: Iwona Migasiewicz