Niemal w rocznicę ujawnienia zbrodni katyńskej, w niedzielę palmową 14 IV 2019 w kościele parafialnym w Skokach miała miejsce uroczystość przekazania ziemi z cmentarza wojennego w Bykowni koło Kijowa.

Ziemię tę przywieźli i przekazali uczniowie i harcerze wraz z opiekunami, którzy w ubiegłym roku odwiedzili to miejsce podczas wymiany polsko-ukraińskiej.

Na cmentarzu w zbiorowych mogiłach spoczywają szczątki 3435 polskich obywateli z Ukraińskiej Listy Katyńskiej, zamordowanych w 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD. Jest czwartym cmentarzem katyńskim, po otwartych w roku 2000 cmentarzach w Lesie Katyńskim, Miednoje i Charkowie.