W połowie lipca rozpoczęła się modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jagniewicach.

Zawarcie umowy było poprzedzone zapytaniem ofertowym, na które odpowiedziało dwóch potencjalnych wykonawców.

Prace zewnętrzne polegają m.in. na przygotowaniu podłoża w tym myciu elewacji, uzupełnieniu ubytków, malowaniu elewacji, otynkowaniu, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej przy budynku świetlicy tzw. opaski.

Wnętrze świetlicy zostanie odświeżone poprzez dwukrotne malowanie.

Na wykonanie inwestycji zostały zaplanowane środki w wysokości 30.000,00 zł.

Prace mają się zakończyć do końca lipca.

Poniżej zdjęcia remontowanego obiektu: