O ponad trzy tygodnie wcześniej jak ustalono w zawartej umowie z wykonawcą robót zakończono przebudowy dróg gminnych w Jabłkowie i Budziszewicach. W każdej z tych miejscowości powstał kolejny odcinek nowej nawierzchni bitumicznej drogi o długości 600m. W latach poprzednich została wybudowana podbudowa drogi, która po okresie eksploatacji została uzupełniona kruszywem i przykryta masą bitumicznej o grubości 8 cm. Łączy koszt tych zadań to kwota 681.274 zł, którą zainkasuje Zakład Wielobranżowy TRANS – BRUK z Nekli, wybrany w wyniku postępowania przetargowego.