Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skoki” tj. ul. Ogrodowa, Wodna i Piaskowa oraz wyjazd z targowiska” kontynuuje prace drogowe.

W kwietniu zakończono budowę wyjazdu z targowiska na drogę wojewódzką nr 196. Jako druga w kolejności była przebudowana ul. Ogrodowa w Skokach.

Do utwardzenia pozostała jeszcze ulica Wodna i Piaskowa. Prace na tym zadaniu rozpoczną się w drugiej połowie miesiąca maja a zakończą w połowie czerwca Na wszystkich omawianych ulicach istniejąca nawierzchnia gruntowa dróg zostanie utwardzona kostką betonową.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „REDON” z Nakła n. Notecią dokona „Przebudowy drogi gminnej w Jabłkowie”. Istniejąca podbudowa drogi wykonana z kamienia zostanie przykryta masą asfaltową. Prace rozpoczną się w III dekadzie miesiąca maja. Zakresem robót objęto odcinek drogi długości 1004m. Koszt zadania to 346.907,50 zł.

W dniu 12 maja w siedzibie Urzędu podpisano umowę oraz przekazano plac budowy Firmie Usługowo – Handlowej „ANNA” z Gniezna, która złożyła najtańszą ofertę przetargową na „Przebudowę ulicy Borówiec w Potrzanowie”.

Koszt przebudowy drogi polegający na utwardzeniu jej nawierzchni kostką betonową na powierzchni 2.521m2 i budowy kanalizacji deszczowej długości 556 m zakończonej separatorem został wyceniony na kwotę 427.541,30zł.

Prace drogowe rozpoczną się w drugiej połowie czerwca a ich zakończenie planowane jest na koniec sierpnia 2015


 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych:

  • Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe z Roszkowa kontynuuje usługę równania i wałowania dróg gminnych gruntowych. Prace trwają niestety z małymi przerwami spowodowanymi niekorzystnymi warunkami gruntowymi (za sucho lub mokro). Zamawiający wyznaczył wykonawcy wyrównanie dróg gruntowych na łącznej długości 124km. Wartość usługi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została ustalona na kwotę 34.317zł.
    Równolegle firma SĘK – TRANS ze Skoków uzupełnia kruszywem z recyklingu ubytki nierówności w nawierzchniach gruntowych dróg gminnych.
  • Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe z siedzibą w Sławicy w wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę złożyło najtańszą ofertę na wykaszanie poboczy dróg gminnych. Koszt jednostkowy wykoszenia 1 km pobocza drogi został wyceniony na kwotę 80zł. Zamawiający przewiduje wykoszenie poboczy dróg na długości ok. 55km trzykrotnie w ciągu roku. Pierwsze koszenie planowane jest w miesiącu czerwcu a następne w miarę zaistniałych potrzeb.
  • Na przełomie miesiąca kwietnia i maja pracownicy gospodarczy Urzędu dokonali odnowienia oznakowania poziomego na drogach gminnych w m. Skoki.