Na ulicy Malinowej, Brzoskwiniowej, Wiśniowej, Czereśniowej i części Kościuszki w Skokach trwa budowa oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 85 energooszczędnych opraw oświetleniowych LED o mocy 60 W. Aby je zasilić w energię elektryczną należy ułożyć linię kablową w wykopie o długości ponad 3,5 km. Wykonawcą zadania jest firma MAGELEKTRO z Poznania, wyłoniona w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego. Na ogłoszony przetarg zostało złożonych 11 ofert. Cena najniższej z nich złożona przez firmą MAGELEKTRO wynosiła 314.231,58 zł, a najwyżej skalkulowana oferta, została wyceniona na kwotę 714.851,40 zł.

Dodatkowo na części ul. Kościuszki w Skokach gdzie istnieje linia energetyczna napowietrzna na słupach zostanie zamontowanych 7 opraw oświetleniowych. Wykonawcą tego zadania będzie spółka energetyczna ENEA Oświetlenie, która na co dzień zajmuje się naprawą i eksploatacją oświetlenia drogowego na terenie gminy. Koszt zamontowania dodatkowych opraw to kwota 24.600 zł. Zakończenie prac związanych z budową oświetlenia winno nastąpić do 20 października br. Należy się spodziewać, że lampy zaświecą na początku listopada br. po dopełnieniu formalności i związanych z zawarciem umowy na dostarczenie energii.