To już niemalże tradycja, że w okresie przed bożonarodzeniowym Chór Kameralny pod kierownictwem Andrzeja Kaliskiego, na zaproszenie Internationale Partnerschaften im Landkreis Lüneburg składa wizytę w zaprzyjaźnionej gminie niemieckiej Deutsch Evern w powiecie Lüneburg, który jest powiatem partnerskim z powiatem Wągrowiec. I tak też było w tym roku, wyjazd miał miejsce w dniach 30.11-2.12.2012. Skocki Chór kameralny, któremu patronuje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki, wspólnie z Wągrowieckim Chórem kameralnym działającym przy Domu Kultury w Wągrowcu zrealizował kolejną podróż zagraniczną. Wcześniejsze wizyty w Lüneburgu zrodziły nowe znajomości, a może i przyjaźnie. Sama podróż z pewnością pogłębiła wcześniej zadzierzgnięte więzi pomiędzy członkami obu zespołów, a korzystanie z gościnności naszych niemieckich gospodarzy goszczących nas w swoich domach w czasie adwentu, który nasi sąsiedzi z za Odry nazywają adventfest i obchodzą go bardzo radośnie i uroczyście, przyczyniło się do lepszego wzajemnego poznania.

Pod względem artystycznym wyjazd obfitował w liczne koncerty. Braliśmy udział w nabożeństwie w kościele protestanckim w Deutch Evern, inicjującym okres adwentu. Wykonaliśmy podczas nabożeństwa kilka utworów w języku niemieckim, polskim i po łacinie. Tradycyjnie już daliśmy koncert w poznańskim domu spokojnej starości w Lüneburgu. Uświetniliśmy artystycznie uroczystość rozdania wyróżnień społecznikom działającym w powiecie lüneburskim w Akademii Rycerskiej w Lüneburgu. Ukoronowaniem pobytu był ponad godzinny koncert w katedrze w Bardowick. Bardowick jest Gminą partnerską z Gminą Skoki. Koncert podczas którego m.in. wykonywaliśmy kolędy w różnych językach, głównie w polskim. Największe wrażenie na słuchaczach zrobiły utwory: Pater noster – Zdenek Lukas, Dostojno jest w j. staroruskim – Bortniański, Pieśń pielgrzymów, z opery Nabuco – D. Verdi, oraz Di launige Forelle – von Franz Schloggl (wariacje nt. Franz Schubert, oraz Mozarta) w języku niemieckim.

Z opinii prezentowanych po koncercie przez słuchaczy, jednoznacznie wynikało, że byli oni zachwyceni poziomem artystycznym oraz że życzą sobie częstszych takich występów nie tylko z okazji adwent fest.

Członkowie Chóru Kameralnego składają serdeczne podziękowania Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki Tadeuszowi Kłosowi oraz Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego za sfinansowanie przejazdu, a także swoim niemieckim przyjaciołom za opiekę oraz gościnę w swoich domach.

Chór występując poza granicami kraju, oprócz propagowania rodzimej kultury, staje się atrakcyjny dla potencjalnych kandydatów do śpiewania i brania czynnego udziału w jego życiu. Takim właśnie przykładem był właśnie ten wyjazd. Brały w nim udział 3 osoby, które w okresie od lata 2010 r. do lata 2012 r. zainteresowały się działalnością naszego zespołu i jak dotąd czynnie uczestniczą w jego pracach. Były to Panie: Renata Schoenradt – sopran, Kasia Dziel – alt i Małgosia Kujawa – alt. Taki dopływ „świeżej krwi” rodzi nadzieję że dotychczasowy dorobek artystyczny nie zostanie zaprzepaszczony i dobrze wróży dalszemu istnieniu zespołu. Chór kameralny potrzebuje dopływu utalentowanych osób, zdeterminowanych do nauki chóralnego śpiewu, a tego typu wyjazdy, czy to zagraniczne, czy krajowe dobrze służą uatrakcyjnianiu i zachęcaniu do pracy na jego rzecz. Wszystkich chętnych zapraszamy. Próby odbywają się w każdą środę i piątek o godz. 18.30.