Spotkaniem przy krzyżu, upamiętniającym na skockim cmentarzu spoczywających na nim mieszkańców wyznania ewangelickiego, z dziesięcioosobową grupą członków Schutzengilde z Bardowick pod przewodnictwem Martina Rudolfa, skoccy Bracia Kurkowi 13 sierpnia rozpoczęli tegoroczne Uroczystości Żniwne.

kilkanaście osób pozuje do zdjęcia przy płocie cmentarza w Skokach

Po powitaniu i oddaniu honorów oraz modlitwie w intencji zmarłych, uczestnicy spotkania udali się pod dom Króla Żniwnego AD 2020 Grzegorza Misiaka w Sławicy. Z kolei, po ceremonialnym zawieszeniu Tarczy, Król Grzegorz wraz z małżonką Jolantą, zaprosił przybyłych na poczęstunek, w trakcie którego były życzenia, wspomnienia i miłe rozmowy.

O tym wydarzeniu i o dalszych uroczystościach w Bractwie Kurkowym relacjonuje nam jego strzelmistrz i chorąży Stanisław Grzegorzewski.

Następnego dnia, w sobotę 14 sierpnia, w godzinach rannych „Kurki” i ich goście spotkali się u bram cmentarza parafialnego pod Tablicami upamiętniającymi Braci Kurkowych oraz Skoczan poległych w Katyniu i w innych miejscach sowieckiej zbrodni na  inteligencji polskiej. Tutaj oddano honory brackie, odśpiewano Hymn Państwowy i Bracki i odmówiono modlitwę za zmarłych, a Król Grzegorz z małżonką złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze. Stąd też, delegacja Braci udała na cmentarz by w imieniu koleżanek i kolegów, złożyć wiązanki kwiatów na grobach zmarłych braci Wojciecha Glinkiewicza i Pawła Ślósarczyka.

Po tych uroczystościach uczestnicy udali się do kościoła na Mszę świętą w imieniu zmarłych oraz aktualnych członków Bractwa i ich rodzin, a po uroczystości Mszalnej przeszli do Restauracji „Moraś”. Teraz też wykonano wspólne zdjęcie, a w trakcie ceremonii brackiej, Król Grzegorz zaprosił braci oraz przyjaciół z Bardowick i „gości szczególnych”, do biesiadnych stołów na „pożegnalne śniadanie królewskie”.    

W trakcie „śniadania” był tradycyjny toast lampką szampana oraz tradycyjne 100 Lat  za zdrowie Króla i jego małżonki Jolanty oraz życzenia składane na Jego ręce przez siostry i braci oraz gości, min. przez Burmistrza Tadeusza Kłosa, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawę, Wicestarostę Wągrowieckiego Michała Piechockiego oraz Prezesa Zjednoczenia Organizacji Strzelców Historycznych Adama Gołembowskiego i członków Schutzengilde z Bardowick.

Były wspomnienia i plany na przyszłość, a na zakończenie spotkania Król Grzegorz zaprosił uczestników do udziału w Żniwnym Turnieju Strzeleckim, który rozpocznie się o godzinie 12,00 na Strzelnicy Brackiej.

Wyniki strzelań w poszczególnych  konkurencjach Turnieju przedstawiają się następująco:

W strzelaniu głównym o tytuł Króla Żniwnego AD 2021 zwyciężył i Królem Żniwnym został brat Robert Sas.

Król Żniwny w otoczeniu rycerzy, trzymają pamiątkowe dyplomy i tarczę Króla żniwnego.

Tytuł I rycerza z minimalną stratą punktów wywalczył brat Aleksander Wojciechowski, a tytuł II rycerza zdobył brat Adam Mroziński. Zwycięzca w nagrodę „uniósł” Tarczę, a rycerze udekorowani zostali Medalami.

W strzelaniu zapadkowym wygrał Mikołaj Koteras. Na drugim miejscu uplasował się Grzegorz Misiak, a na III Michał  Rosik. Ich wyniki dokumentują wręczone Im Puchary.

Turniej Bitwy Warszawskiej :

  • w punktacji dla gości z Bardowick, wygrał i „Tarczę” zdobył Torsten Bardowicks. Drugie i trzecie miejsce wystrzelali i pamiątkowe Dyplomy otrzymali Georg Rudolf i Dietrich Bardowicks, a na czwartym i piątym miejscu uplasowali się Harald Wussow i Gerd Bosch.
  • w punktacji brackiej wygrał i Puchar zdobył Mikołaj Koteras.

Strzelanie do Tarczy Jubileuszowej ufundowanej przez Michała Rosika wygrał Mikołaj Koteras. Drugie miejsce zajął Krzysztof Jachna, a trzecie Krzysztof Migasiewicz.

Strzelanie punktowe zwyciężył Mikołaj Koteras. Drugie miejsce wystrzelał Andrzej Tatara, a trzecie Przemysław Bagrowski.

W Strzelaniu do Tarczy Darczyńców tryumfował i  Tarczę zdobył Mikołaj Koteras. Drugie i trzecie miejsca zdobyli i upamiętniające ich sukces Puchary otrzymali Krzysztof Jachna i Michał Rosik.

Strzelanie do Kura wygrał i Kura na pamiątkę „zabrał’ Stanisław Gołembowski. Kolejne miejsca zajęli i  pamiątkowe Puchary otrzymali Małgorzata Florysiak i Adam Mroziński.

Najcelniejszym strzelcem Turnieju został Bardowicks Thorsten z Bardowick.

Poniżej galeria zdjęć autorstwa Iwony Migasiewicz: