ZOBACZ_FILM    ZOBACZ_FILM
         Gala                                                        Art Color Ballet

53 uczniów i ubiegłorocznych absolwentów szkół podstawowych z Gminy Skoki, tj. Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach i Szkoły Podstawowej w Jabłkowie oraz Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Korczaka w Antoniewie, na zaproszenie burmistrza Tadeusza Kłosa, gościło w sobotę 12 marca br. w hali skockiego gimnazjum.

Wśród przybyłych znaleźli się ubiegłoroczni finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz młodzi sportowcy, którzy w roku 2010 zdobyli minimum 6 miejsce w klasyfikacji indywidualnej lub 5 miejsce w klasyfikacji drużynowej i w grach zespołowych organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim, a także młodzi niepełnosprawni artyści.

Towarzyszyli im rodzice i opiekunowie oraz nauczyciele i wychowawcy, którzy przyczynili się do tych nieprzeciętnych osiągnięć.

Przybyli też szczególni goście w osobach: reprezentującego Marszałka Województwa Wielkopolskiego Jarosława Sobczaka z-cy dyrektora Departamentu Środowiska, Stefana Mikołajczaka radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Michała Piechockiego Starosty Powiatu Wągrowieckiego, Tadeusza Synorackiego przewodniczącego Rady i radnych Rady Powiatu Wągrowieckiego, Zbigniewa Kujawy przewodniczącego Rady i radnych Rady Miejskiej Gminy Skoki, dyrektorów placówek oświatowych i przewodniczących Rad Rodziców z Gminy Skoki oraz księży skockiej parafii, kierowników zakładów i instytucji, a także przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych z Gminy Skoki.

W tak zaszczytnym gronie gości odbywała się tu VII Skocka Gala Mistrzów – impreza, która ma na celu uhonorowanie najlepszych uczniów i absolwentów, którzy swą codzienną pracą i wyśmienitymi osiągnięciami rozsławiają i promują dobre imię Miasta i Gminy Skoki. W jej trakcie pamiątkowymi dyplomami i statuetkami oraz nagrodami książkowymi wyróżnieni zostali:

Za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz promocję Miasta i Gminy:

– ze Szkoły Podstawowej w Skokach oraz Szkoły Podstawowej w Jabłkowie: Anna Pilaczyńska, Edward Surdyk, Radosław Dorawa, Krzysztof Pol, Weronika Pawlicka, Natalia Stożek, Krzysztof Neldner, Anna Surdyk, Julia Wasylewicz, Aleksandra Szymaś i Bartosz Brząkała.

– z Gimnazjum w Skokach: Danuta Śmigielska, Paweł Dziekan, Aleksandra Samol, Marta Szmyra, Katarzyna Dziekan, Maja Guner i Katarzyna Bejma.

Za osiągnięcia sportowe i promocję Miasta i Gminy:

– ze Szkoły Podstawowej w Skokach: Mikołaj Druciarek, Luiza Chudzik, Dominika Szczepaniak, Bartosz Szymaś, Blanka  Kopydłowska, Ewelina Szymańska, Zuzanna Rychlicka, Anna Świątkowska, Denis Grabiszewski, Krzesimir Kaczmarek, Patryk Szymkowiak, Daria Kucz i Mateusz Tyll oraz Edward Surdyk..

– z Gimnazjum w Skokach: Mateusz Nowak, Filip Kujawa, Paweł Popadowski i Marcin Kołodziejczuk.

Kapituła Gali skorzystała też z Regulaminu, który daje jej możliwość przyznania nagrody za osiągnięcia w szczególny sposób przyczyniające się do promocji miasta i gminy i nagrody przyznała dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej:

– reprezentantom skockiego gimnazjum w I Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Bocci: Barbarze Modrak i Marcie Elińskiej.

– członkom działającego przy Szkole Podstawowej w Jabłkowie pod kierownictwem Magdaleny Błażejewskiej Teatru „Agrafka” , który w kwietniu 2010 r. zdobył III miejsce w Powiatowym Przeglądzie Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych ISKRA w Gnieźnie: Anastazji Kopydłowskiej, Weroniki Gronowicz, Darii Cegielskiej, Izabeli Frąckowiak, Patrycji Gibas, Barbarze Modrak, Rykowi Skrzetuszewskiemu, Kacprowi Strugarkowi, Mateuszowi Szęlągowskiemu, Radosławowi Cieślewiczowi oraz Marcie Elinskiej oraz ich opiekunkom Magdalenie Błażejewskiej i Alicji Nowak.

Skocka Gala posłużyła też Staroście Michałowi Piechockiemu do przyznania nagrody uczniom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie za promocję Powiatu Wągrowieckiego poprzez osiąganie doskonałych wyników we współzawodnictwie Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa i zdobyte tam następujące laury:

–  II miejsce w Międzywojewódzkim Rajdzie Reymontowskim w Kołaczkowie 2010
–  I miejsce w klasyfikacji powiatów w XII Rajdzie kolarsko-pieszym „Witamy wakacje” w Boszkowie; czerwiec 2010
–  III miejsce w Wojewódzkim Rajdzie „Mickiewiczowskim szlakiem” Oborniki – Objezierze; wrzesień 2010

W podsumowaniu współzawodnictwa sportowo-turystycznego powiatów województwa wielkopolskiego za rok 2010 powiat wągrowiecki zajął ostatecznie 7 miejsce.

Nagrody z rąk Starosty otrzymali następujący wychowankowie: Konstacja Wąsik, Igor Duszyński, Piotr Gajewski, Patrycja Rączkowiak, Sylwia Rutkowska, Krystian Grzywaczewski, Piotr Podgórny oraz wychowawcy Grażyna Lubawa i Bartosz Seidler.

Skockim Galom od początku towarzyszą słowa wypowiedziane przez Stanisław Staszica „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu, dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje.” Dlatego też sobotnia uroczystość posłużyła również do wyrażenia uznania nauczycielom, którzy swą pracą i zaangażowaniem przyczynili się do osiągnięć młodzieży.

Książkami, pamiątkowymi dyplomami i statuetkami nagrodzeni zostali: Barbara Surdyk, Magdalena Fertsch, Danuta Kubicka, Krzysztof Gapiński, Katarzyna Dziel, Wioletta Molińska, Wiesława Surdyk Fertsch, Renata Hamulczyk, Andrzej Surdyk, Małgorzata Dudek, Magdalena Samol, Wiesław Nowak, Ewa Brząkała oraz działacz sportowy Bronisław Piechowski.

Nagradzanie „młodych zdolnych” i ich wychowawców odbywało się przy akompaniamencie młodego gitarzysty – ucznia Gmnazjum Macieja Kujawy. Jego występ solo, zakończony w towarzystwie wokalistki Agnieszki Gatkowskiej wypełniał też przerwy między wręczaniem nagród.      

Niesamowitych wrażeń uczestnikom uroczystości dostarczyły też występy zawodowych artystów z krakowskiego teatru „Art. Color Ballet”, który zachwycił wszystkich magią tańca w świetle ultrafioletowym.

Skocką Galę zakończyło wspólne zdjęcie jej uczestników, a następnie słodki poczęstunek w holu hali gimnazjalnej – specjalnie na tą okazję upieczony tort.

Po przerwie niezbędnej na zainstalowanie instrumentów i na ulokowanie się na scenie Zespołu „Grupa Operacyjna” odbył się koncert dedykowany wyróżnionym dzieciom i młodzieży.

Naszą Galę, kolejny raz przygotowała i w towarzystwie występującego po raz pierwszy w tej roli, kilkakrotnego byłego jej laureata Sebastiana Seydy, poprowadziła Karolina Stefaniak.

[iframe width=”640″ height=”360″ src=”https://www.youtube.com/embed/_ctHJlxLiI0?feature=player_detailpage” frameborder=”0″ allowfullscreen]