Ponieważ wiosnę czuć już z daleka i bliska, zapraszamy do lektury… w terenie. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” wznowił przewodnik po ścieżkach dydaktycznych i zachęca tym samym do aktywnego poznawania lasów Puszczy Zielonka. Przewodnik można pobrać ze strony www.puszcza-zielonka.pl w wersji elektronicznej.
Cztery opisywane ścieżki to cztery ciekawe obszary, na terenie których warto zaplanować wiosenny czas wycieczkowy. Dodatkowo, zachęcamy nauczycieli, aby zabrali swoich wychowanków na lekcję przyrody w terenie i tam wykorzystali karty pracy, jakie zostały przystępnie opracowane przez leśników, geografów i biologów. Choć w lesie jeszcze wilgotno i błotniście, wiosny nic nie zatrzyma! Udanego sezonu!!!

Ścieżka dydaktyczna – szlak pieszy lub rowerowy (rzadziej) wytyczony w terenie o dużym natężeniu interesujących stanowisk fauny i flory. Z założenia jest to ścieżka przyrodnicza, ale coraz częściej pojawiają się trasy przedstawiające zabytki architektury, techniki lub związane z daną postacią historyczną. Wytyczanie tras pozwala na uregulowanie ruchu turystycznego zwłaszcza na terenach chronionych, a z drugiej strony daje szansę na „lekcję w terenie” dla każdego. Jest nie tylko elementem alternatywnej edukacji dzieci i młodzieży, ale również ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu. Dzięki trasom ścieżek, ingerencja w środowisko naturalne jest zminimalizowana. Ich dokładne oznakowanie daje możliwość swobodnego poruszania się na danym terenie (nawet bez mapy), a zaplecze (tablice informacyjne, wiaty, wigwamy, punkty widokowe) jest pomocne w podróży w głąb lasu.

Na terenie Puszczy Zielonka i w okolicach funkcjonują cztery ścieżki dydaktyczne :

  • ścieżka „Dziewcza Góra” (w Gminie Czerwonak) – przyrodniczo –leśna, piesza. Wykorzystuje jako swój atut wzniesienie Dziewiczej Góry 143 m n.p.m.; mała pętla – 3,5 km, duża pętla – 5,5 km
  • ścieżka „Walory przyrodnicze okolic Kiszkowa” (w Gminie Kiszkowo) – przyrodnicza, rowerowa. Niewątpliwą atrakcją tej ścieżki jest ostoja przyrody „Stawy Kiszkowskie”, 26 km;
  • ścieżka „Zbiorowiska roślinne wokół Jeziora Zielonka” (w Gminie Murowana Goślina) – przyrodnicza, piesza. W samym sercu Puszczy, miejscami naturalnie zarastająca, daje szczególne wrażenie dogłębnego obcowania z naturą, 3 km;
  • ścieżka „Imienia Maksymiliana Jackowskiego – Pierwszego Patrona Kółek Rolniczych” we Wronczynie (w Gminie Pobiedziska) – edukacyjna, zachowująca pamięć o znaczących postaciach Wielkopolan okresu zaborów, 1 km.

Wszystkie trasy mają kształt pętli – nie ma zatem kłopotów z komunikacją powrotną.