Kampania Społeczna „Cała Polska Czyta Dzieciom” trwa już 10 lat. Rozpoczęła swoje działania w czerwcu 2001 r., a jej głównym celem jest uświadomienie społeczeństwu, jaką rolę w rozwoju każdego dziecka odgrywa książka. Działania promocyjno – informacyjne podjęte przez Kampanię odniosły sukces. Coraz więcej Polaków zaczęło częściej sięgać po książkę i coraz częściej zaczęto czytać najmłodszym.

Kampanię w jej działaniach od lipca 2008 r. wspiera także Biblioteka Publiczna w Skokach, organizując dla swoich młodych czytelników kółka czytelnicze, spotkania z baśnią oraz tygodnie czytania. Działania te cieszą się wśród skoczan dużym zainteresowaniem, dlatego też Biblioteka postanowiła przystąpić w lipcu 2011 r. do konkursu ogłoszonego przez Fundację ABCXXI dla Koordynatorów i Liderów Kampanii. Celem konkursu było wyłonienie spośród uczestników tych, których działania w roku szkolnym 2010/2011 zostały przeprowadzone najlepiej.

Możemy się cieszyć, ponieważ nasza książnica została wyróżniona w tymże konkursie. Zachęcamy do odwiedzania strony fundacji: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/.