Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach w 2011 roku wzbogaciła się o 848 nowości wydawniczych. Z tego 140 pozycji zostało zakupionych przy dofinansowaniu Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” kwotą 3.000 zł. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE ZAKUPIONE ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W SKOKACH >>>

NOWOŚCI WYDAWNICZE ZAKUPIONE ZE ŚRODKÓW BIBLIOTEKI NARODOWEJ „ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK” >>>