Betlejemskie Światło Pokoju, to coroczna harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

„Zacznijcie dzieło pokoju w sobie, byście sami napełnieni pokojem mogli nieść pokój innym”. Święty Jan Paweł II z takim o to przesłaniem, dziś 22 grudnia kilka dni przed Wigilią Burmistrza Tadeusza Kłosa, Przewodniczącego Rady Zbigniewa Kujawę oraz Wiceprzewodniczącą Rady Wiesławę Surdyk-Fertsch odwiedzili, jak co roku harcerze z 7 Skockiej Drużyny Harcerskiej „HYCE” ZHP pod przewodnictwem swojego drużynowego harcmistrza Andrzeja Surdyka. Harcerze przekazali Światełko Pokoju, a sami zostali obdarowani słodkimi upominkami.

[Not a valid template]