MULTICENTRUM

Złożony przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Skokach wniosek na zadanie: Budowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Skokach w ramach rozbudowy budynku gimnazjum został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał ostateczną akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 1 617 883,66zł (wydatki inwestycyjne).

Działanie wpisuje się w Program Wieloletni Kultura+, priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”

Warunkiem przyznania pieniędzy było zapewnienie powstania nowoczesnej, multimedialnej Biblioteki i podjęcie działań promujących czytelnictwo oraz spełnienie kryteriów certyfikatu Biblioteka + przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Skokach.

Środki finansowe z Ministerstwa w 100% sfinansują wyposażenie Biblioteki i pomieszczeń Multicentrum przy ulicy Rogozińskiej(rozbudowa Gimnazjum) oraz dofinansują roboty budowlane i montażowe.

Idea i pomysł na opracowanie projektu aranżacji

Miasto Skoki przez przeszkody ćwiczy codziennie. Mieć w życiu cel, pokonać fobie, bariery, stać się lepszym człowiekiem – oto przesłanie projektu.

Pomysł na funkcje oraz aranżację zakłada stworzenie wnętrza, które symbolicznie stawia bariery: są to stoły z akcentami szczebli, strefy biblioteczne wydzielone wysokimi poprzeczkami a także dekoracyjne siedziska z zieloną trawą. W logotypie Biblioteki nazywanej PARKUREM znajdzie się postać człowieka w fazie skoku. Parkur to połączenie parku i kultury(w dalszych planach jest powstanie parku edukacyjnego). Parkur (tor konkursowy) – w jeździeckich skokach przez przeszkody ogrodzony plac na świeżym powietrzu lub w hali, na którym ustawia się kilka lub kilkanaście przeszkód, które koń i jeździec muszą pokonać w określonej kolejności i czasie (źródło: Wikipedia.org)

Parter

Po wejściu do Biblioteki znajdziemy się w hollu, który oprócz ciągu komunikacyjnego pełnić będzie funkcję nowoczesnej interaktywnej galerii połączonej z tradycyjną prezentacją wystawienniczą. E- galerię tworzyć będą ekrany multimedialne, na których będzie prezentowana twórczość lokalnych artystów, mieszkańców, prace plastyczne dzieci oraz ważne wydarzenia kulturalne.

Na parterze kolejno znajdować się będą pomieszczenie socjalne, dwie toalety, pomieszczenie gospodarcze, trzy pomieszczenia biurowe(dyrekcja, księgowość i sekretariat z opracowaniem zbiorów) oraz wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nowym założeniem jest stworzenie wspólnej przestrzeni dla użytkowników z podziałem na strefy. W Bibliotece oprócz tradycyjnej książki będzie można wypożyczyć także filmy, muzykę lub posłuchać muzyki na miejscu.

Od wejścia zaplanowana zostanie lada obsługi z miejscem dla dwóch osób. Sąsiedztwo z sekretariatem i opracowaniem zbiorów ułatwi pracownikom pracę z książką. Naprzeciw lady znajdą się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz katalog elektroniczny. Zaplanowano 6 stanowisk dla dorosłych i 2 dla dzieci i młodzieży. Strefy komputerowe zostaną zaakcentowane wykładziną z trawą.

Jako atrakcję dla dzieci i młodzieży, także dorosłych proponujemy stworzyć wskaźnik rekordów i sukcesów życiowych w postaci wyświetlacza na ekranie dotykowym, gdzie będą zamieszczane nazwiska osób, które osiągnęły sukces w danej dziedzinie(np. pierwsza w życiu przeczytana książka). Oprócz wskaźnika rekordów tablica będzie pełniła funkcję punktu informacyjnego z ofertą Biblioteki. Atrakcją w tym miejscu będzie także wykonanie i wysłanie maila pocztówki z pobytu w Bibliotece.

Strefa dziecięca umożliwi wystawianie przedstawień, oglądanie filmów, wspólne zabawy oraz pracę z książką. Mobilne regały przyczynią się do różnych wariantów aranżacyjnych pomieszczenia. Mali czytelnicy będą mogli „posiedzieć na trawie” na siedziskach wbudowanych w regały oraz skorzystać z panelu gier edukacyjnych. Zbiory dla dorosłych zostały rozplanowane na otwartej przestrzeni. Wyodrębniona zostanie strefa klubu czytelnika z czytelnią czasopism. Dokładne oznakowania, przyjazne wnętrze, ciekawa aranżacja zachęcać będą do odwiedzin Biblioteki od poniedziałku do soboty w godzinach odpowiednich dla każdej grupy użytkowników.

I i II piętro

Tutaj zaplanowano Multicentrum, czyli interaktywny świat muzyki, sztuki, zabawy dla najmłodszych i wiedzy o świecie oraz laboratorium językowe. Sale językowa i artystyczna w godzinach lekcyjnych wykorzystane zostaną do celów edukacyjnych gimnazjalistów.

W MULTICENTRUM użytkownicy będą mieli szansę poznania i nabycia umiejętności płynnego poruszania się w otoczeniu technologicznie zaawansowanym oraz skomputeryzowanym środowisku uczenia się. Wiedza jaką można będzie zdobyć podczas zajęć organizowanych w MULTICENTRUM uzupełni proces dydaktyczny szkół.

Wszystkich chętnych do obejrzenia wnętrz nowej instytucji kultury w formie prezentacji multimedialnej zapraszamy na spotkanie do Biblioteki dnia 7 maja 2013 roku na godz. 18.00. Osoby uczestniczące w spotkaniu poinformowane zostaną o planowanej ofercie kulturalno-edukacyjnej. Prosimy o wcześniejszą do 6 maja informację o uczestnictwie telefonicznie 618925822, mailem: dzialkultury@bibliotekaskoki.pl lub osobiście.

1 2 3 4

5 6 7 8


 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W SKOKACH W PROGRAMIE ROZWOJU BIBLIOTEK

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach otrzymała 81 punktów na możliwych maksymalnie 90 za ocenę działań podejmowanych w 2012 roku. Oceniane były pod względem merytorycznym 3 wybrane działania Biblioteki, przez nią zrealizowane i 3 wybrane działania pozainwestycyjne związane z oświatą i polityką społeczną zrealizowane przez Gminę i jednostki jej podległe.

To bardzo dobry wynik. Maksymalnie można było uzyskać 120 punktów (90 za ocenę merytoryczną działań i 30 za prowadzenie przez bibliotekę filii). Nasza Biblioteka filii nie posiada. Zakwalifikowanie do udziału w PRB zapewniła wysoka ocena dokonana przez 2 zespoły ekspertów w Warszawie.

Program Rozwoju Bibliotek prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel pozyskała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zakwalifikowanie do PRB daje naszej Bibliotece oprócz sprzętu multimedialnego i urządzeń wielofunkcyjnych, możliwość udziału w bezpłatnych i bardzo wartościowych szkoleniach warsztatowych w pięciu dwudniowych sesjach. Ponadto możliwość dofinansowania wybranych działań, zawiązanie lokalnych partnerstw, udział w ogólnopolskim kongresie bibliotek. Udział w PRB to możliwość sprawdzenia sił w programie wizyt studyjnych w różnych bibliotekach w Polsce.


Biblioteka w Skokach ponadto otrzymała 20 215,74 zł w ramach PROW z tytułu organizacji dożynek powiatowych w roku 2012. Obecnie ze środków zewnętrznych realizuje projekt ” Mali skoccy podróżnicy” a jesienią dofinansowane zostaną przeglądy i konkursy recytatorskie skupiające ponad 350 osób każdego roku od 6lat.