Gmina gospodarzem gruntów nad jeziorem Włókna w Potrzanowie

wlokna mapaMiniony 2015 upłynął pod znakiem walki o odzyskanie przez Gminę Skoki dostępu do gruntów położonych nad jeziorem Włókna w Potrzanowie. Do tej pory całość gruntów obejmujących dawną działkę nr 500/2 w Potrzanowie, z szerokim dostępem do jeziora, Włókna pozostawała w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców – Okręgowego Zarządu w Poznaniu a konkretnie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Morena” w Potrzanowie.

Podstawę do zmiany statusu użytkowania tych gruntów dała nowa ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych i złożony przez Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu wniosek o stwierdzenie nabycia z mocy prawa użytkowania działki nr 500/2. W toku prowadzonego postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Skoki zdecydował o wyłączeniu ROD „Morena” z części działki nr 500/2, położonej poza ogrodzeniem, przylegającej bezpośrednio do linii brzegowej jeziora Włókna, w tym istniejącej plaży i parku podworskiego.

W oparciu o prowadzone rozmowy i negocjacje z władzami PZD Okręgowego Zarządu w Poznaniu oraz ROD „Morena” udało się wypracować kompromis i dojść obu stronom do porozumienia oraz uzgodnić przebieg granic pomiędzy ROD „Morena” a terenami nad jeziorem Włókna. Dokonane uzgodnienia stanowiły podstawę do zaakceptowania nowego podziału geodezyjnego działki nr 500/2.

W rezultacie przeprowadzonego podziału, Gmina Skoki została gospodarzem nowej działki nr 500/6 o powierzchni 6,2029 ha z szerokim dostępem do jeziora Włókna, łącznie z terenem półwyspu i parkiem podworskim. Stworzone zostały tym samym olbrzymie możliwości do rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej nad tym jeziorem.

Zbigniew Gronowicz


Plaża zaczęła nabiera nowego kształtu

Na kilka dni przed końcem 2015r. zakończony został kolejny etap robót związanych z budową plaży nad jeziorem Włókna. Sprzyjająca aura pozwoliła na wykonanie prac porządkowych oraz ziemnych obejmujących wyrównanie i plantowanie terenu przyległego do linii brzegowej.

Wycięto trzcinę i mechanicznie usunięto korzenie i muł. Wykarczowano gęsty podszyt, który okazał się zbiorowiskiem wszelkiego rodzaju odpadków. Pozostawiono większy drzewostan, który pełnił będzie funkcję naturalnego parasola ochronnego. Cały teren przykryty został   warstwą drobnego piasku, którego dowieziono w ilości 600 ton. Efektem wykonanych prac jest znaczne powiększenie istniejącej plaży o następne 800 m2. Zamieszczone fotografie dokumentują realizację prowadzonych robót.