Wieś Raczkowo to jedna z nielicznych wsi na terenie Gminy Skoki, która do tej pory nie dysponowała żadnym pomieszczeniem, które pełniłoby funkcję świetlicy wiejskiej. Stąd też, pod adresem władz Gminy, zgłaszane były wnioski mieszkańców dotyczące tej kwestii.

Sytuacja zmieniła się w 2015, gdy Gmina Skoki – w drodze przetargu – nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu lokal w budynku nr 4 w Raczkowie. Pomieszczenie to, dawniej zajmowane przez sklep wiejski, od kilku lat stało puste.

Zakupione pomieszczenie postanowiono zmodernizować i przeznaczyć właśnie na świetlicę wiejską. Wykonawcami wyłonionymi w drodze zapytania ofertowego zostali: w zakresie robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Leszek Podraza z Lechlina a w zakresie robót instalacyjnych – firma Usługi Ślusarsko- Instalacyjne  „JOSEK”  Szymon Jasiński ze Skoków oraz Zakład Instalacji Sanitarnych Tadeusz Kopała z Bliżyc. W rezultacie przeprowadzonych robót remontowo-modernizacyjnych adaptowane pomieszczenie na świetlice wiejską uzyskało nowy, ładny wygląd. Wyposażone też zostało w instalację wodociągowo-kanalizacyjną z sanitariatem oraz  centralne ogrzewanie.

Mamy nadzieję,  że świetlica zostanie dobrze przyjęta i będzie służyć mieszkańcom sołectwa Raczkowo.